Управління охорони здоров’я

 Адреса: м.Біла Церква, вул. Водопійна, 19

телефон: 38-89-04 факс 38-89-03

e-mail: bcuoz@ukr.net

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ
ОХОРОНИ ЗДОРОВ´Я
Яблонський Денис Іванович

 Дні прийому – середа 10.00 – 12.00

 

ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ´Я – Гадіяк Людмила Василівна
Дні прийому – четвер 10.00 – 12.00

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-КАДРОВОЇ РОБОТИ -  

 

НАЧАЛЬНИК ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ВІДДІЛУ - Яковлєва Ольга Анатоліївна.

 

 

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ЕКОНОМІКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ -  

Згідно з Положенням про управління охорони здоров’я, яке було затверджене рішенням чотирнадцятої сесії міської ради п’ятого скликання від 15 травня 2007 року за № 370 управління охорони здоров’я здійснює організаційне і методичне керівництво роботою закладів охорони здоров’я з питань надання лікувально-профілактичної допомоги та забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення міста. Забезпечує реалізацію державної політики в галузі охорони здоров’я, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на збереження навколишнього природного середовища і санітарно-епідемічного благополуччя населення, а також додержання нормативів професійної діяльності в галузі охорони здоров’я, вимог Державної фармакопеї, стандартів медичного обслуговування, медичних матеріалів та технологій. Здійснює заходи спрямовані на запобігання інфекційних захворювань, епідемій і на їх ліквідацію. Готує пропозиції до проектів соціально-економічного розвитку міста та проектів міського бюджету, подає їх на розгляд виконавчому комітету міської ради та забезпечує їх виконання. Вивчає стан здоров’я населення, вживає заходи до запобігання втрати працездатності і зниження захворюваності, а також збільшення тривалості життя людей. Забезпечує створення та підтримку банку даних щодо стану здоров'я населення, ресурсів охорони здоров’я та діяльності закладів охорони здоров’я. Організовує систематичне підвищення кваліфікації лікарів та середніх медпрацівників. Здійснює фінансування закладів охорони здоров’я, які утримуються за рахунок міського бюджету. Управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради керується Конституцією України, Законами України, Указами Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовим актами, розпорядженнями голови Київської обласної державної адміністрації, рішеннями Київської обласної ради, рішеннями міської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та положенням.