Управління регулювання земельних відносин Білоцерківської міської ради

Адреса м. Біла Церква, бульвар Олександрійський, 75

E-mail: zemlyamvk@bc-rada.gov.ua

Телефони:

5-59-23 – начальник управління;

5-56-91 – тел./факс;

39-18-08, 39-18-30


Приймальні дні: середа, четвер з 10.00 до 13.00

ПІБ

Посада

Борзак Олеся Василівна

начальник управління регулювання земельних відносин

-

заступник начальника управління регулювання земельних відносин

Зборівська Людмила Володимирівна

начальник відділу приватизації та орендних відносин управління

Онищенко Альона Миколаївна

в.п. головного спеціаліста приватизації та орендних відносин управління

Антонюк Ольга Олександрівна

інспектор відділу приватизації та орендних відносин управління

Камінецький Віталій Леонідович

начальник відділу землеустрою та земельних відносин управління

Черненко Ольга Олегівна

головний спеціаліст відділу землеустрою та земельних відносин управління


Відповідно до Положення про управління регулювання земельних відносин Білоцерківської міської ради, затвердженого рішенням сесії міської ради віл 03 листопада 2016 року № 333-18-VІІ, управління забезпечує проведення земельної реформи в межах міста з урахуванням інтересів територіальної громади міста Біла Церква, а саме:

- створює умови для раціонального та економічно-обґрунтованого використання земель, здійснення заходів щодо розвитку ринку земель міста;

- реалізує політики міської ради у сфері захисту та використання земельних ресурсів, реформування земельних відносин;

- вносить пропозицій щодо розроблення та здійснення організаційних, економічних, екологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання земель, забезпечення додержання режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;

- організовує роботи з підготовки та проведення продажу та передачі земельних ділянок в користування (оренду)  земель на конкурентних засадах;

- опрацьовує отримані матеріали та  винесення їх на розгляд постійної комісії з питань земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища та благоустрою Білоцерківської міської ради до предмету відання якої належить питання  земельних відносин та земельного кадастру;

- готує проекти рішень для розгляду на сесії міської ради, готує витяги з рішень міської ради для громадян, фізичних та юридичних осіб, відповідно до поданих звернень, заяв, клопотань, після отримання від організаційного відділу завіреної копії рішення міської ради;

- готує проекти договорів оренди земельних ділянок та додаткових угод до них;

- проводить облік та реєстрацію укладених договорів оренди землі та додаткових угод до них, відповідно до прийнятих рішень міської ради;

- розробляє та подає, в разі необхідності, на розгляд сесії міської ради регуляторні акти та інші нормативні документи, що стосуються регулювання земельних відносин;

- здійснює інших функцій, що випливають з покладених завдань відповідно до вимог чинного законодавства.


Довідник

Управління регулювання земельних відносин Білоцерківської міської ради

 Борзак Олеся Василівна

Начальник управління

т.5-59-23, т.5-56-91