Прийом документів на здобуття міської молодіжної літературно-мистецької премії ім.М.С. Вінграновського

Дата : 
2012-08-14

МОЛОДІ ТАЛАНТИ, CЛОВО ЗА ВАМИ!

Комісія по присудженню міської молодіжної літературно-мистецької премії ім. М.С. Вінграновського повідомляє про прийом документів на здобуття премії за 2012 рік.

Матеріали кандидатів відповідно до вимог подавати до 01 листопада 2012 року за адресою: м. Біла Церква, б-р 50-річчя Перемоги,86. Конт. тел. 6-67-31 (відділ у справах сім`ї та молоді Білоцерківської міської ради).

 

Вимоги щодо присудження

міської молодіжної літературно-мистецької премії ім. М.С. Вінграновського

Премія присуджується з метою всебічного сприяння розвитку обдарованої молоді, формування творчої особистості, створення в місті умов для її самореалізації раз на рік рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради за поданням відділу у справах сім`ї та молоді міської ради на підставі рішення конкурсної комісії по присудженню міської молодіжної літературно-мистецької премії ім. М.С. Вінграновського.

Лауреатами премії можуть стати творчі працівники в галузі літератури та мистецтва віком від 15 до 35 років, творчі колективи, учасники яких мають відповідний вимогам вік, які живуть і творять у Білій Церкві або жителі інших регіонів, які виявили значні творчі успіхи, ведуть активну громадську роботу в місті з духовного збагачення молодого покоління.

Премія присуджується за творчі здобутки або твори, надруковані або оприлюднені в іншій спосіб, протягом року присудження премії, і які стали значною подією в культурному та мистецькому житті Білої Церкви.

Колективам і особам, які стали лауреатами, повторно премія не присуджується.

Кількість Премій - 2.

Висунення     кандидатів на присудження премії здійснюється творчими спілками, громадськими організаціями, трудовими колективами або шляхом самовисунення.

Подання організації, колективу (або заява у разі самовисунення), матеріали з відображенням основних досягнень претендентів, конкурсні роботи у завершеному вигляді (надрукованому, в аудіо- чи відео- запису або в інший спосіб) та листок об’єктивних даних претендента на здобуття Премії (додаток), подаються у відділ у справах сім`ї та молоді міської ради до 01 листопада за адресою: м. Біла Церква, б-р 50-річчя Перемоги,86.

Через місцеві засоби масової інформації комісія по присудженню премії до 15 листопада здійснює інформування громадськості щодо кандидатів на здобуття премії.

Обговорення всіма зацікавленими сторонами висунутих кандидатур на здобуття премії триватиме до 15 грудня.

При необхідності документи, які подали  кандидати на здобуття премії, можуть бути передані комісією на експертизу фахівцям, висновки яких носять дорадчі функції.

Комісія по присудженню премії визначає лауреатів та оголошує своє рішення до 01 січня наступного року.  

Комісія приймає рішення таємним голосуванням простою більшістю голосів від числа присутніх членів, при наявності більше половини її складу.

Лауреатам премії в урочистій обстановці вручається грошова премія в розмірі 3/4 від міської літературно-мистецької премії ім. І. С. Нечуя-Левицького та диплом лауреата міської молодіжної літературно-мистецької премії імені М.С. Вінграновського.