Звіт про базове відстеження регуляторного акта - рішення Білоцерківської міської ради «Про затвердження Порядку визначення плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності Білоцерківської міської

Дата : 
2024-01-25
  1. Вид та назва регуляторного акта:

Рішення Білоцерківської міської ради від 28 грудня 2023 року № 5004-49-VIII «Про затвердження Порядку визначення плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності Білоцерківської міської територіальної громади.

  1. Назва виконавця заходів з відстеження: управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради, відділ зовнішньої реклами.
  2. Цілі прийняття акта: нормативне регулювання розміщення зовнішньої реклами на території Білоцерківської міської територіальної громади.
  3. Строк виконання заходів з відстеження: з 11.12.2023 р. по 12.01.2024 р.
  4. Тип відстеження: базове.
  5. Методи одержання результатів відстеження: методом відстеження результативності є аналіз показників відділу урбаністики та розвитку міського середовища управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради по кількості виданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами, укладених договорів на тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу, що перебуває у комунальній власності Білоцерківської міської територіальної громади та розмір надходжень до місцевого бюджету за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності Білоцерківської міської територіальної громади.
  6. Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність, а також способи одержання даних: даними, на основі яких відстежується результативність регуляторного акта є бухгалтерські та статистичні дані щодо кількості виданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами на території Білоцерківської міської територіальної громади  та сума надходжень до місцевого бюджету за тимчасове користування місцями розташування рекламного засобу, що знаходяться в комунальній власності Білоцерківської міської територіальної громади, відділом урбаністики та розвитку міського середовища управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради.
  7. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

 

№ п/п

Показники

Од. виміру

2022 рік

2023 рік

 2024 рік (прогноз)

1

Розмір надходжень до місцевого бюджету за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності Білоцерківської міської територіальної громади

грн

 

550344,82

(без ПДВ)

 

 5747471,02

(без ПДВ)

 

540 000,00

 (без ПДВ)

2

Кількість виданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами на території Білоцерківської міської територіальної громади

штук

23

41

35

3

Кількість укладених договорів на тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу, що перебуває у комунальній власності Білоцерківської міської територіальної громади

шт

2

3

5

4

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання – розповсюджувачів зовнішньої реклами

%

100

100

100

 

 

 

Міський голова