Відділ трудового архіву

 

Контактні телефони: (04563) 5-32-68.

Електронна адреса: [email protected], [email protected]

Адреса сайту: https://bc-rada.gov.ua, https://new.bc-rada.gov.ua.

Графік роботи:

понеділок – четвер з 9-00 до 18.00;

п’ятниця – з 9.00 до 16.45;

перерва – з 13.00 до 13.45;

кожен останній четвер місяця – санітарний день

Прийом громадян:

Тимчасово графік приймання заяв від громадян змінено
понеділок з 14-00 до 17-00
п’ятниця   з  9-00 до 12-00


Загальні положення відділу

Трудовий архів Білоцерківської міської ради створюється для централізованого тимчасового зберігання документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб-підприємців та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду. Архівні документи передаються до трудового архіву у разі припинення діяльності юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців, а також у випадках, визначених законодавством.

Відділ в своїй діяльності підконтрольний та підзвітний міській раді, виконавчому комітету, міському голові, а з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади також підконтрольний Державному архіву Київської області, Державній архівній службі.

У своїй дiяльностi трудовий архів кеpується Конституцiєю Укpаїни та законами Укpаїни, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами Кабiнету Мiнiстpiв Укpаїни, наказами Міністерства юстиції, Державної архівної служби, рішеннями Київської обласної ради, розпорядженнями голови Київської обласної державної адміністрації, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Кодексом етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування Білоцерківської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 27.02.2018 року № 87, Статутом територіальної громади міста Біла Церква, затвердженого рішенням міської ради від 29 березня 2018 року № 2010-48-VII, зареєстрованого Міністерством юстиції України від 26 квітня 2018 року № 6, Порядком роботи електронного документообігу у виконавчих органах Білоцерківської міської ради з урахуванням Політики інформаційної безпеки системи електронного документообігу, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 12 вересня 2017 року № 314, рiшеннями мiської pади та виконавчого комiтету, pозпоpядженнями мiського голови та цим Положенням.


Основні завдання відділу

Основними завданнями відділу є: забезпечення централізованого тимчасового зберігання архівних документів, ведення їх обліку та використання відомостей, що в них містяться; додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.

Вiддiл вiдповiдно до покладених на нього завдань:

- здійснює приймання документів з кадрових питань (особового складу) в упорядкованому стані за описами справ, схваленими (погодженими) Державним архівом Київської області, архівним відділом Білоцерківської міської ради;

- здійснює приймання виборчої документації тимчасового строку зберігання відповідно до законодавства;

- веде облік юридичних осіб, що перебувають на стадії ліквідації (банкрутства) протягом ліквідаційної процедури, з метою контролю за впорядкуванням, забезпеченням збереженості архівних документів до передачі їх на зберігання до трудового архіву;

- забезпечує відповідно до умов, визначених Укрдержархівом, тимчасове зберігання архівних документів ліквідованих юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, які здійснювали свою діяльність (були зареєстровані) на території міста Біла Церква;

- здійснює на підставі договору з юридичною особою, фізичною особою - підприємцем науково-технічне опрацювання документів, що підлягають подальшому зберіганню в трудовому архіві;

- проводить експертизу цінності архівних документів, що зберігаються в трудовому архіві, подає на розгляд експертній комісії архівного відділу Білоцерківської міської ради акти про вилучення для знищення документів, строки зберігання яких закінчилися;

- веде облік документів, що зберігаються в трудовому архіві, у тому числі шляхом створення та підтримання облікових баз даних;

- створює і вдосконалює довідковий апарат до архівних документів;

- здійснює впровадження та використання автоматизованих архівних технологій, створення, вдосконалення та поповнення баз даних, довідкового апарату до документів, що зберігаються у трудовому архіві;

- організовує користування документами у службових, соціально-правових, наукових та інших цілях;

- інформує громадян, органи державної влади та місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації про склад і зміст документів трудового архіву;

- видає архівні довідки, копії документів на запити фізичних і юридичних осіб;

- забезпечує збереження конфіденційності персональних даних, що обробляються в його інформаційних системах;

- вивчає, узагальнює і поширює досвід роботи архівних установ.


Штатний розпис

№ п/п

 

 

Робочий телефон

1

Левченко Тетяна Анатоліївна

Начальник відділу

(04563) 5-32-68

2

Ткаченко Валентина Борисівна

Головний спеціаліст (04563) 5-32-68
3

Устименко Світлана Яківна

Головний спеціаліст (04563) 5-32-68
4

Войтенко Наталія Василівна

Головний спеціаліст(04563) 5-32-68
5

Клочан Віктор  Борисович

Головний спеціаліст(04563) 5-32-68