Відділ трудового архіву

Телефон: 04563-5-32-68

Електронна адреса: [email protected][email protected]

Адреса сайту: https://bc-rada.gov.uahttps://new.bc-rada.gov.ua 


Графік роботи:

- понеділок-четвер - з 8.00 до 17.00;

- п’ятниця - з 8.00 до 15.45;

- обідня перерва - з 13.00 до 13.45

кожен останній четвер місяця – санітарний день

Прийом громадян:

- понеділок - з 09:00 до 16-00

- п’ятниця - з 09:00 до 15-00

- перерва - з 13:00 до 13:45


1. Загальні положення 

  1. Трудовий архів Білоцерківської міської ради (далі - Трудовий архів) є юридичною особою публічного права, створеною відповідно до рішення Білоцерківської міської ради від 28 листопада 2003 року № 104 «Про створення Трудового архіву Білоцерківської міської ради».
  2. Трудовий архів має власну печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні штампи і бланки.
  3. Трудовий архів підпорядковується Білоцерківській міській раді, міському голові та підзвітний і підконтрольний Державному архіву Київської області, Державній архівній службі.
  4. У своїй діяльності Трудовий архів керується Конституцією і законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції, Державної архівної служби, рішеннями Київської обласної ради, розпорядженнями голови Київської обласної державної адміністрації, рішеннями Білоцерківської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Статутом територіальної громади міста Біла Церква, затвердженим рішенням Білоцерківської міської ради від 29 березня 2018 року № 2010-48-VІІ, Кодексом етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування Білоцерківської міської ради, затвердженим рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 27 лютого 2018 року № 87, Порядком роботи у системі електронного документообігу у виконавчих органах Білоцерківської міської ради, затвердженим рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 12 вересня 2017 року № 314 та цим Положенням.
  5. З питань організації та методики ведення архівної справи Трудовий архів керується  правилами, положеннями, інструкціями, методичними рекомендаціями Державної архівної служби, Державного архіву Київської області.
  6. Трудовий архів утримується за рахунок коштів місцевого бюджету, коштів отриманих за науково-технічне опрацювання і зберігання архівних документів та коштів з інших надходжень, не заборонених законом.


2. Місія

2.1. Трудовий архів створено для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду (далі — архівні документи).

2.2. Архівні документи передаються до Трудового архіву у разі припинення діяльності юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців, а також у випадках, визначених законодавством.


3. Основні завдання

3.1. Основними завданнями Трудового архіву є:

1) забезпечення централізованого тимчасового зберігання архівних документів, ведення їх обліку та використання відомостей, що в них містяться;

2) додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.


4. Функції відповідно до завдань та повноважень

4.1. Трудовий архів відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює приймання документів з кадрових питань (особового складу) в упорядкованому стані за описами справ, схваленими (погодженими) Державним архівом Київської області, архівним відділом Білоцерківської міської ради;

2) здійснює приймання виборчої документації тимчасового строку зберігання відповідно до законодавства;

3) здійснює приймання документів тимчасового зберігання (до 10 років), у тому числі регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності та інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків, зборів, строки зберігання яких на момент ліквідації не закінчилися;

4) веде облік юридичних осіб, що перебувають на стадії ліквідації (банкрутства) протягом ліквідаційної процедури, з метою контролю за науково-технічним опрацюванням, забезпеченням збереженості архівних документів до передачі їх на зберігання до Трудового архіву;

5) здійснює моніторинг збереження та науково-технічного опрацювання документів з кадрових питань (особового складу) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності;

6) забезпечує зберігання архівних документів ліквідованих юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, які здійснювали свою діяльність (були зареєстровані) на території м. Біла Церква, відповідно до умов та строків зберігання, визначених Міністерством юстиції;

7) здійснює на підставі договору з юридичною особою, фізичною особою-підприємцем науково-технічне опрацювання документів, що підлягають подальшому зберіганню в Трудовому архіві;

8) проводить експертизу цінності архівних документів, строки зберігання яких закінчилися, що зберігаються в Трудовому архіві, подає на розгляд експертної комісії архівного відділу Білоцерківської міської ради акти про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду;

9) веде облік документів, що зберігаються в Трудовому архіві, у тому числі шляхом створення та підтримання облікових даних;

10) створює і вдосконалює довідковий апарат до архівних документів;

11) здійснює впровадження та використання автоматизованих архівних технологій, створення, вдосконалення та поповнення баз даних, довідкового апарату до документів, що зберігаються в Трудовому архіві;

12) організовує користування документами у службових, соціально-правових, наукових та інших цілях;

13) інформує громадян, органи державної влади та місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації про склад і зміст документів Трудового архіву;

14) проводить роботи щодо встановлення місцезнаходження документів ліквідованих юридичних осіб, що не надійшли до Трудового архіву, інформує про це зацікавлені підприємства, установи, організації та громадян;

15) видає архівні довідки, копії документів на запити фізичних і юридичних осіб;

16) забезпечує збереження конфіденційності персональних даних, що обробляються в його інформаційних системах;

17) вивчає, узагальнює і поширює досвід роботи архівних установ.

4.2. Трудовий архів працює відповідно до річного плану, який погоджується з архівним відділом Білоцерківської міської ради та затверджується керівником Трудового архіву. Примірник річного плану та звіту про його виконання надається відповідно Державному архіву Київської області, архівному відділу Білоцерківської міської ради.

4.3. У Трудовому архіві зберігаються:

1) документи тривалого строку зберігання з кадрових питань (з особового складу) та тимчасового зберігання ліквідованих юридичних осіб незалежно від форм власності, підпорядкування та фізичних осіб-підприємців, які припинили свою діяльність, що діяли (були зареєстровані) на території м. Біла Церква;

2) виборча документація тимчасового строку зберігання, що надійшла на зберігання відповідно до законодавства;

3) документи з кадрових питань (з особового складу) тимчасового строку зберігання, передані на депоноване зберігання на договірних засадах діючими юридичними особами незалежно від форми власності, підпорядкування, що розташовані на відповідній території, якщо інше не передбачено чинним законодавством;

4) довідковий апарат, що розкриває склад і зміст документів.


Штатний розпис

п/п

ПІБ

Посада

Робочий телефон

1

Левченко Тетяна Анатоліївна

Начальник відділу

(04563) 5-32-68

2

Ткаченко Валентина Борисівна

Головний спеціаліст

(04563) 5-32-68

3

Устименко Світлана Яківна

Головний спеціаліст

(04563) 5-32-68

4

Войтенко Наталія Василівна

Головний спеціаліст

(04563) 5-32-68

5

Клочан Віктор  Борисович

Головний спеціаліст

(04563) 5-32-68

6

Лосєва Заріна Олександрівна

Головний спеціаліст

(04563) 5-32-68

 

Список фондів