Доступ до публічної інформації

1. З метою здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні Білоцерківської міської ради та її виконавчого комітету, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України № 547/2011 5 травня 2011 року «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», виконавчим комітетом міської ради 10 травня 2011 року за № 220 прийнято рішення «Про першочергові заходи щодо забезпечення  доступу до публічної інформації у міській раді  та її виконавчому комітеті».

Організація роботи із запитами на публічну інформацію у Білоцерківській міській раді та її виконавчих органах регулюється розпорядженням міського голови від 27 листопада 2020 року № 251Р «Про організацію роботи із запитами на публічну інформацію у Білоцерківській міській раді та її виконавчих органах»

2.Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні  суб'єктів владних повноважень.

3. Запит на інформацію, що перебуває у володінні Білоцерківської міської ради та її виконавчого комітету, може бути подано:

на поштову адресу : 09107, м.Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 15, Відділ звернень громадян - запити від громадян, або 09107, м.Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 15, Загальний відділ - запити від юридичних осіб; на конверті вказувати "Публічна інформація"

електронною поштою [email protected]

телефаксом: (0456)-39-21-59

телефоном (усно): (0456)-5-89-80

4. Запит на публічну інформацію може бути поданий особисто до структурних підрозділів, що є розпорядниками інформації.

5. Запит на публічну інформацію відповідно до ст. 19  України Закону України «Про доступ до публічної інформації» має містити:

1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

 2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

 3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

6. Форма.

від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)

3) підпис і дату.

 

Примірна форма запиту на інформацію (Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583)

Примірний порядок складання та подання запитів на інформацію (Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583)