Відділ звернень громадян

Контактний телефон відділу: (04563) 5-36-64;

Адреса: вул.Торгова площа, буд 11, м.Біла Церква.

Електронна адреса: [email protected];

Графік роботи відділу звернень громадян: понеділок-четвер з 9.00 до 18.00 год., п’ятниця- з 9.00 до 16.45 год, обідня перерва з 13.00 до 13.45 год., субота-неділя – вихідний;


Загальні положення відділу:

1. Відділ звернень громадян виконавчого комітету - є самостійним структурним підрозділом Білоцерківської міської ради  без статусу юридичної особи, який створюється рішенням міської ради, в своїй діяльності підпорядковується згідно повноважень міської ради, виконавчому комітету міської ради, а з питань здійснення делегованих повноважень органів влади - також підконтрольний відповідним органам виконавчої влади. Безпосередньо підпорядкований керуючому справами виконавчого комітету, згідно розпорядження міського голови.

2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законами України, Постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами міністерства зовнішньо-економічних зв’язків, розпорядженнями голови обласної держадміністрації, рішеннями міської ради, виконавчого комітету та розпорядженнями міського голови, Кодексом  етичної поведінки посадових осіб  місцевого самоврядування  Білоцерківської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого  комітету  міської ради  від  27.02.2018року № 87, Статутом територіальної  громади міста  Біла Церква , затвердженого  рішенням міської ради від 29 березня 2018року №2010-48-VII, зареєстрованого Міністерством  юстиції  України від 26 квітня 2018року №6,Порядком  роботи  електронного документообігу у виконавчих  органах Білоцерківської  міської ради з урахуванням  Політики  інформаційної  безпеки  системи електронного документообігу,  затвердженого  рішенням  виконавчого  комітету  міської ради від 12 вересня 2017 року №314. 


Основні завдання відділу:

1. Забезпечує своєчасний розгляд заяв, пропозицій та скарг громадян з особистих проблем, з питань діяльності підприємств, організацій, установ та інших юридичних осіб.

2. 3абезпечує належну організацію особистого прийому громадян міським головою, заступниками міського голови , керуючим справами виконавчого комітету.

3. Здійснює контроль за своєчасним розглядом заяв, пропозицій та скарг громадян.

4. Надає методичну допомогу управлінням і відділам виконавчого комітету, підприємствам, організаціям і установам в організації роботи із зверненнями і особистого прийому громадян.

5. Проводить аналіз письмових і усних звернень громадян, готує матеріали та регулярно інформує міського голову, заступників міського голови та керуючого справами виконавчого комітету  про стан цієї роботи.

6. Керуючись ст.25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.23 (прим 1) Закону України «Про внесення  змін до .закону України «Про звернення громадян» та Положення про електронні петиції в місті Біла Церква, щодо електронного звернення та електронної петиції та з метою розширення можливостей прямої участі територіальної громади у вирішенні місцевих проблем.

7. Забезпечення належного розгляду звернень та організації прийому громадян міським головою, заступниками міського голови та керуючим справами виконавчого комітету, перевірки цієї роботи в організаціях, установах, на підприємствах

8. Відповідно до ст.ст. 32,41 Статуту  територіальної громади міста Біла Церква  начальник відділу звернень громадян міської ради щороку  сприяє у роботі щодо  звіту  міського голови перед  міською радою  та територіальною  громадою міста Біла Церква.


Функції відділу:

Забезпечує своєчасний розгляд заяв, пропозицій і скарг громадян, які надійшли на ім’я міського голови, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету.

1. Здійснює попередній розгляд заяв, пропозицій і скарг громадян, готує по них пропозиції до наступної доповіді міському голові, заступникам міського голови.

2. За дорученням міського голови, заступників міського голови та керуючого справами виконавчого комітету направляє управлінням і відділам виконавчого комітету, підприємствам, організаціям, установам та іншим юридичним особам для розгляду заяви, пропозиції та скарги громадян.

3. Отримує від управлінь і відділів виконавчого комітету, підприємств, організацій і установ, інших юридичних осіб інформації /довідки-пояснення, інші матеріали/, що стосуються розгляду заяв, пропозицій і скарг громадян.

4.Здійснює контроль за своєчасним вирішенням питань, поставлених у заявах, пропозиціях і скаргах громадян, які направлені на розгляд управлінням і відділам виконавчого комітету, підприємствам, організаціям, установам та іншим юридичним особам .

5. Організовує за дорученням міського голови, заступників міського голови в необхідних випадках перевірки на місцях фактів, викладених у зверненнях громадян.

6. Перевіряє стан роботи з розгляду заяв, пропозицій і скарг організації особистого прийому громадян в управліннях, відділах виконавчого комітету, на підприємствах, організаціях і установах.

7.Здійснює контроль за виконанням рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, що приймаються з питань, порушених у заявах, пропозиціях і скаргах громадян.

8. Веде облік громадян, що побували на прийомі, доручень, даних міським головою, заступниками міського голови та керуючим справами виконавчого комітету, контролює їх виконання.

9. Забезпечує підготовку та подання міському голові, заступникам міського голови та керуючому справами виконавчого комітету інформації про факти порушення виконавчої дисципліни та формального ставлення до розгляду звернень громадян в органах виконавчої влади, на підприємствах, організаціях і установах, іншими юридичними особами.

10. Вивчає заяви, пропозиції і скарги, причини, що їх породжують, інформує про результати аналізу міського голову, заступників міського голови та керуючого справами виконавчого комітету.

11. Інформує міського голову, заступників міського голови та керуючого справами виконавчого комітету про стан роботи із зверненнями та з організації особистого прийому громадян у міськвиконкомі, управліннях та відділах виконавчого комітету, на підприємствах, в організаціях і установах, подає пропозиціє щодо вдосконалення цієї роботи.

12. Готує проекти рішень міськвиконкому, розпоряджень міського голови, що віднесені до компетенції відділу.

13. Вивчає, узагальнює та поширює позитивний досвід роботи, розробляє методичні матеріали щодо удосконалення організації розгляду звернень та прийому громадян, надає методичну  та практичну допомогу в цій роботі на місцях.


Штатний розпис

№п/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

Посада

Робочий № телефону

1

Дем’янчук Віктор Іванович

Начальник відділу

5-36-64

2

Кирієнко Ірина Вікторівна

Головний спеціаліст відділу

5-36-64