Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради

E-mail: [email protected]

Телефон: 39-42-72, 5-12-01, 5-10-27, 5-11-90

Графік роботи управління:

Понеділок – Четвер з 08.00 до 17.00,

П’ятниця з 08.00 до 16.45,

Обідня перерва з 13.00 до 13.45.


1. Загальні положення

1.1. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради (далі - управління) є структурним підрозділом міської ради, який утворюється рішенням Білоцерківської міської ради, є підзвітним та підконтрольним міській раді, її виконавчому комітету і міському голові;

1.2. Управління є органом управління Білоцерківської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Київської області (далі – міська ланка), який утворено з метою забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, захисту населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, запобігання виникненню цих ситуацій та реагування на них, приймає участь в забезпечені підготовки та виконанні завдань цивільної складової територіальної оборони в межах Білоцерківської міської територіальної громади. 

1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, Кодексом цивільного захисту України, наказами Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Кодексом етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування Білоцерківської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 27.02.2018 року № 87, Статутом територіальної громади міста Біла Церква, затвердженого рішенням міської ради від 29 березня 2018 року № 2010-48-VII, зареєстрованого Міністерством юстиції України від 26 квітня 2018 року № 6, Порядком роботи електронного документообігу у виконавчих органах Білоцерківської міської ради з урахуванням Політики інформаційної безпеки системи електронного документообігу, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 12 вересня 2017 року № 314, розпорядженнями голови Київської облдержадміністрації, рішеннями міської ради і її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням;

1.4. Управління фінансується за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

1.5. На управління може бути покладено міським головою і виконавчим комітетом виконання частини делегованих повноважень;

1.6. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, окремі рахунки, гербову печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням, бланки, має право набувати майнових і немайнових прав та обов’язків, право виступати позивачем і відповідачем, третьою особою, яка заявляє/не заявляє самостійні вимоги на предмет спору на стороні позивача/відповідача у судах від свого імені.

2. Місія управління

2.1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, питань територіальної  оборони та національного спротиву в межах територіальної громади;

2.2. Планування і реалізація заходів з запобігання надзвичайним ситуаціям та реагування на них у разі виникнення;

2.3. Забезпечення (проведення) навчання з питань цивільного захисту посадових осіб Білоцерківської міської територіальної громади та суб’єктів господарювання комунальної власності, здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях;

2.4. Організація відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

2.5. Розроблення і здійснення заходів щодо підтримання готовності органів управління та сил міської ланки до дій за призначенням у мирний час та в особливий період;

2.6. Здійснення разом з іншими органами управління міської ланки інформаційного забезпечення, впровадження сучасних інформаційних технологій та створення банків даних з питань захисту населення;

2.7. Участь в забезпечені підготовки та виконанні завдань цивільної складової територіальної оборони у мирний час та в особливий період в межах Білоцерківської міської територіальної громади.

3. Основні завдання управління 

3.1. Приймає участь в реалізації державної політики:

- у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання цим ситуаціям та реагування на них, ліквідації їх наслідків;

- з питань територіальної оборони та національного спротиву.

3.2. Організовує діяльність органів міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Київської області;

3.3. Розробляє та реалізує заходи щодо підтримання готовності органів управління і сил цивільного захисту до дій за призначенням у мирний час та на особливий період;

3.4. Здійснює разом з іншими органами управління міської ланки інформаційне забезпечення у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та їх наслідків;

3.5. Розробляє та забезпечує реалізацію програм та планів заходів у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки;

3.6. Подає міському голові, департаменту цивільного захисту, оборони та взаємодії з правоохоронними органами Київської обласної державної адміністрації:

 • пропозиції до проектів державних та регіональних програм щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;
 • пропозиції щодо включення до проектів державного бюджету і місцевого бюджету витрат на розвиток і функціонування органів управління та сил міської ланки, систем зв'язку та централізованого оповіщення, здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків.
 • пропозиції до проектів державних та регіональних програм з питань територіальної оборони та національного спротиву.

3.7. Подає пропозиції щодо утворення та складу спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, бере участь в її роботі;

3.8. Готує пропозиції щодо віднесення Білоцерківської міської територіальної громади до групи цивільного захисту та подає їх департаменту цивільного захисту, оборони та взаємодії з правоохоронними органами Київської обласної державної адміністрації;

3.9. Готує пропозиції щодо віднесення суб'єктів господарювання, що належать до сфери  управління, до категорій цивільного захисту відповідно до основних показників;

3.10. Організовує та в установленому порядку здійснює контроль за створенням та використанням матеріальних резервів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

3.11. Забезпечує складення довідок про визнання особи постраждалою внаслідок надзвичайної ситуації, списків (реєстрів) постраждалих внаслідок надзвичайної ситуації, відповідно до яких надається матеріальна допомога, списків загиблих осіб на підставі їх ідентифікації;

3.12. Визначає потребу фонду захисних споруд цивільного захисту;

3.13. Планує та організовує роботи з дообладнання або спорудження в особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення;

3.14. Координує діяльність сил міської ланки цивільного захисту щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

3.15. Організовує оповіщення керівного складу органів управління та сил міської ланки цивільного захисту, населення про загрозу та виникнення надзвичайної ситуації.

3.16. Планує участь в забезпечені підготовки та виконанні завдань цивільної складової територіальної оборони в мирний час та в особливий період в межах Білоцерківської міської територіальної громади. 

4. Функції управління відповідно до завдань та повноважень

4.1. Управління виконує свої функції відповідно до покладених завдань:

 • у прогнозуванні ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, здійснює районування територій за наявністю потенційно небезпечних об'єктів і об'єктів підвищеної небезпеки та загрози виникнення стихійного лиха;
 • у підготовці для подання міському голові пропозицій щодо розподілу коштів резервного фонду бюджету міської територіальної громади для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання матеріальної та фінансової допомоги населенню, яке постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій;
 • в організації відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, що проводяться силами цивільного захисту;
 • у впровадженні в практику досягнень науки і техніки з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, зменшення впливу негативних наслідків та проведення робіт з їх ліквідації;
 • у розробленні для подання в установленому порядку планів цивільного захисту і заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;
 • в організації та проведенні підготовки органів управління та сил міської ланки цивільного захисту населення до дій у надзвичайних ситуаціях у мирний час та в особливий період, зокрема підготовки учнів, студентів з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту; 
 • у розробленні та організації здійснення заходів щодо евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій та зон можливих бойових дій в особливий період;
 • вжитті заходів для забезпечення у межах видатків бюджету Білоцерківської міської територіальної громади належного фінансування заходів територіальної оборони місцевого значення та підготовки громадян України до національного спротиву;
 • у межах своїх повноважень вживає заходів із забезпечення підготовки та виконанні завдань цивільної складової територіальної оборони в мирний час та в особливий період в межах Білоцерківської міської територіальної громади.

4.2. Сприяє під час проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій застосуванню за призначенням сил оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, спеціалізованих служб та формувань цивільного захисту;

4.3. Організовує роботу з планування укриття населення у захисних спорудах, веде їх облік, контролює стан утримання таких споруд, бере участь у роботі комісії з питань визначення їх стану;

4.4. Подає пропозиції щодо прийняття рішень про подальше використання захисних споруд цивільного захисту державної та комунальної власності у разі банкрутства (ліквідації) суб'єкта господарювання, на балансі якого вона перебуває, та безхазяйних захисних споруд;

4.5. Разом з територіальним органом управління ДСНС України подає пропозиції щодо потреби в засобах радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення та сил міської ланки, а також щодо місць їх зберігання;

4.6. Організовує роботу з накопичення та зберігання засобів радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил міської ланки та їх своєчасну видачу під час загрози виникнення або виникнення радіаційних і хімічних аварій та в особливий період;

4.7. Контролює готовність комунальних аварійно-рятувальних служб до реагування на надзвичайні ситуації;

4.8. Розробляє та організовує у межах своїх повноважень заходи щодо участі органів управління та сил міської ланки цивільного захисту в територіальній обороні;

4.9. Готує та вносить на розгляд міського голови пропозиції щодо оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної ситуації у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

4.10. Організовує роботу розрахунково-аналітичних груп з оцінки радіаційного і хімічного стану в умовах надзвичайних ситуацій;

4.11. Організовує та забезпечує роботу комісії виконавчого комітету міської ради з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

4.12. Організовує та забезпечує роботу комісії міської ради з питань евакуації;

4.13. Готує аналітичні та інформаційні матеріали про стан захисту населення, яке постраждало від наслідків радіаційних аварій;

4.14. Забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці та здійснює контроль за її збереженням;

4.15. Організовує роботу із забезпечення готовності системи зв'язку та централізованого оповіщення;

4.16. Забезпечує отримання та доведення до органів місцевого самоврядування розпоряджень про переведення міської ланки у вищі ступені готовності;

4.17. Відповідно до статей 32, 41 Статуту територіальної громади начальник управління щороку сприяє у роботі щодо звіту міського голови перед міською радою та територіальною громадою;

4.18. Погоджує (візує) проекти договорів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпечення захисту майнових прав і законних інтересів міської ради та її виконавчих органів відповідно до Порядку організації договірної роботи, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 24 квітня 2018 року № 180;

4.19. Виконує інші повноваження у сфері цивільного захисту, передбачені Кодексом цивільного захисту, законами України та іншими законодавчими актами України.

4.20. Сприяє в організації створення та діяльності добровольчих формувань територіальної громади.

4.21. Взаємодіє з штабом району територіальної оборони з питань:

- збору, обробки, узагальнення, аналізу інформації та оцінка обстановки, яка впливає на підготовку складових територіальної оборони, які залучаються до виконання завдань територіальної оборони району (в частині що стосується територіальної громади);

- підготовки пропозицій та аналітичних матеріалів для прийняття керівниками району територіальної оборони рішень з питань територіальної оборони;

- організації проведення обстеження важливих об’єктів та комунікацій, інших об’єктів критичної інфраструктури, визначених Кабінетом Міністрів України, та об’єктів підвищеної небезпеки, порушення функціонування та виведення з ладу яких становлять загрозу для життєдіяльності населення, участь в організації охорони та оборони;

- організації та підтримки взаємодії між штабом району територіальної оборони, та органами управління та силами цивільного захисту міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту під час підготовки та виконання завдань територіальної оборони;

- сприяння в організації підготовки та готовності сил і засобів, які залучаються до виконання завдань територіальної оборони району;

- сприяння в організації підготовки та проведення навчань (тренувань) із силами та засобами сил безпеки та оборони територіальної оборони району;

- створення системи добровольчих формувань територіальних громад в межах району територіальної оборони.

4.22. Здійснює збір, аналіз і оцінку обстановки, яка впливає на підготовку територіальної оборони в межах територіальної громади в мирний час та на виконання завдань територіальної оборони в особливий період в умовах правового режиму воєнного стану;

4.23. Надає пропозиції для розроблення проекту плану територіальної оборони району;

4.24. Здійснює уточнення важливих об’єктів і комунікацій, інших критично важливих об’єктів інфраструктури на території громади;

4.25. Сприяє в організації проведення навчань (тренувань) із силами та засобами сил безпеки та оборони територіальної оборони району;

4.26. Приймає участь у забезпеченні підготовки добровольчих формувань територіальної громади до виконання завдань територіальної оборони.

4.27. Сприяє в проведенні інформаційних заходів, спрямованих на підвищення рівня обороноздатності держави у популяризації участі в заходах національного спротиву

5. Права управління

5.1. Одержувати в установленому порядку від органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

5.2. Заслуховувати інформацію посадових осіб підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування про хід виконання завдань і заходів у сфері цивільного захисту та в установленому законодавством порядку давати їм обов'язкові для виконання розпорядження про усунення порушень вимог цивільного захисту;

5.3. Залучати сили міської ланки до здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій та їх виникненням, а також окремих спеціалістів - за погодженням з їх керівниками.

5.4. Залучати фахівців органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, які належать до його компетенції.

5.5. Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб органів місцевого самоврядування документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5.6. Залучати працівників виконавчих органів місцевого самоврядування для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводить управління відповідно до покладених на нього обов’язків.

6. Керівництво управління

6.1. Для виконання покладених на управління завдань в управлінні передбачені:

6.2. Начальник управління:

6.2.1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань та прийняті ним рішення, визначає ступінь відповідальності працівників управління;

6.2.2. Організовує діяльність управління, спрямовану на розроблення і здійснення заходів щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації та в забезпечені підготовки та виконанні завдань територіальної оборони;

6.2.3. Забезпечує підготовку у межах своїх повноважень проектів розпоряджень міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету, проектів наказів керівника цивільного захисту  міської територіальної громади з питань цивільного захисту;

6.2.4. Подає міському голові пропозиції щодо прийняття рішень про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства у сфері цивільного захисту;

6.2.5. Інформує правоохоронні органи про виявлені на об'єктах господарювання та територіях порушення, які можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій;

6.2.6. Бере участь у розгляді органами місцевого самоврядування питань цивільного захисту;

6.2.7. Скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

6.2.8. Подає на затвердження міського голови  кошторис доходів і видатків, вносить пропозиції щодо фонду оплати праці працівників управління;

6.2.9. Організовує виконання розпорядчих документів органів місцевого самоврядування;

6.2.10. Погоджує функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників управління, розподіляє обов’язки між керівниками структурних підрозділів і визначає ступень їх відповідальності;

6.2.11. Забезпечує підбір кваліфікованих кадрів, організує підвищення їх кваліфікації, при прийомі на роботу керується Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування»;

6.2.12. Веде особистий прийом громадян.

7. Структура управління

7.1. Структура підрозділу і чисельність працівників затверджується відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Службові обов’язки начальника та працівників управління визначаються посадовими інструкціями, які погоджуються начальником та затверджуються міським головою. 

8. Система взаємодії

8.1. Постійно здійснює взаємодію з депутатами, постійними комісіями міської ради, відділами, управліннями і службами міської ради, з органами державного управління, а також з організаціями, установами та підприємствами, незалежно від форм власності і відомчої підпорядкованості, надає необхідну допомогу з питань, що належить до компетенції управління.

9. Відповідальність

9.1. Працівники управління несуть персональну відповідальність за виконання покладених на них посадових завдань та обов’язків відповідно  до своїх посадових інструкцій та чинного законодавства.

10. Прикінцеві положення

10.1. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради є юридичною особою за законодавством України, місцезнаходження: вул. Павліченко, 14а, місто Біла Церква, Київська область, зареєстрована 03.02.1999 року, номер запису про включення до ЄДР:1353 120 0000 000098, код ЄДРПОУ: 23000267, в особі начальника управління Франчука Петра Анатолійовича, що діє на підставі цього положення.

Білоцерківська міська рада, що є юридичною особою за законодавством України, місцезнаходження: вул. Ярослава Мудрого, 15, місто Біла Церква, Київська область, зареєстрована 04.02.2002 року, номер запису про включення до ЄДР:1353 1200 0000 00001632, код ЄДРПОУ: 26376300, в особі міського голови Дикого Геннадія Анатолійовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».


ШТАТНИЙ РОЗПИС

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Робочий

номер телефону

 

1.

Соляков Вячеслав Олександрович

Начальник управління

Роб.: 39-42-72

моб.: 0933738485

           0674116798

 

Повстянко Олександр Володимирович

Заступник начальника управління

Роб.: 5-11-90

моб.: 0938437052

Відділ планування, організації реагування на надзвичайні ситуації та підготовки органів управління цивільного захисту

2.

Ковтун Віталій Олександрович

Начальник відділу

5-10-27

моб.: 0979657407

3.

Давидюк Сергій Михайлович

Головний спеціаліст

моб.: 0979370073

4.

Коберник Віктор Олександрович

Головний спеціаліст

Роб.: 5-11-90

моб.: 096706646

5.

Крутько Валерій Миколайович

Головний спеціаліст

Роб.: 5-12-01

моб.: 0977194733

6.

Соломонюк Вікторія Сергіївна

Головний спеціаліст

Роб.: 5-10-27

моб.: 0683964997

 

Фінансово-господарський відділ

7.

Соломонюк Олена Леонідівна

Начальник відділу - головний бухгалтер

Роб.: 5-40-66

   моб.:0967787354

8.

Смірнов Андрій Анатолійович

Завідувач господарством

моб.: 0956924851 

9.

Пилявець Василь Григорович

Водій легкового автомобіля

моб.:  0974349400

10.

Слухаєва Валентина Валеріївна

Прибиральниця службових приміщень - двірник

моб.:  0957694297 

 

Відділ цивільного захисту населення та територіальної оборони

11.

Петренко Василь Михайлович

Начальник відділу

Роб.: 5-12-01

моб.: 0679174938

12.

Онуфрієв Валерій Михайлович

в.п. головного спеціаліста

Роб.: 5-12-01

моб.: 0969425352