Управління капітального будівництва Білоцерківської міської ради

Телефон 

(04563) 5-22-61; факс (04563)5-55-34

Електронна адреса:

[email protected]; [email protected]

Графік роботи

понеділок – четвер 8:00-17:00, п’ятниця -  15:45,

Обідня перерва

12:00-12:45


Загальні положення управління:

1. Управління капітального будівництва Білоцерківської міської ради (далі – управління) є структурним підрозділом Білоцерківської міської ради, який утворюється міською радою, підзвітний і підконтрольний міській раді, її виконавчому комітету і міському голові.

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими нормативно – правовими актами, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Кодексом етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування Білоцерківської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 27 лютого 2018 року №87, Статутом територіальної громади міста Біла Церква, затвердженого рішенням міської ради від 29 березня 2018 року №2010-48-VII, зареєстрованого Міністерством юстиції України від 26 квітня 2018 року №6, Порядком роботи електронного документообігу у виконавчих органах Білоцерківської міської ради з урахуванням Політики інформаційної безпеки системи електронного документообігу, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 12 вересня 2017 року №314 та цим Положенням.

3. Управління, як виконавчий орган міської ради наділене повноваженнями у сфері капітального будівництва, житлової політики, залучення інвестицій у розвиток житлового будівництва з джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

4. Управління є головним розпорядником бюджетних коштів, що надходять за бюджетними призначеннями для будівництва, реконструкції та капітального ремонту муніципального житлового фонду, об’єктів соціальної сфери, а також виступає замовником у процедурах закупівлі товарів, робіт (послуг), необхідних для здійснення своїх повноважень.

5. На управління може бути покладено виконання частини повноважень, які делеговані їм міською радою згідно чинного законодавства України.

6. Управління є юридичною особою, має власну печатку із зображенням Малого Державного Герба України і надписом свого найменування та штампи із надписом свого найменування, рахунки в банках, власні бланки.


Основні завдання управління:

1.Забезпечення реалізації місцевої (регіональної) політики у галузі будівництва.

2. Виконання завдань та функцій замовника з будівництва житлових будинків, нежитлових будівель і споруд, об'єктів освіти, охорони здоров'я, зв'язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, культурно-побутового й іншого призначення та ефективного використання капітальних вкладень із залученням бюджетних коштів, що спрямовуються на цю мету.

3. Сприяння впровадженню у будівництво прогресивних проектних рішень, нових будівельних матеріалів, конструкцій та виробів.


Функції управління:

1. Виконує функції замовника з будівництва (реконструкції, капітального ремонту) об'єктів житла, нежитлових будівель і споруд, об’єктів соціальної сфери, інженерних мереж та благоустрою територій в м. Білої Церкви за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел фінансування та інвестицій.

2. Забезпечує дотримання законодавства у галузі будівництва.

3. Виконує функції Служби замовника при здійсненні будівництва.

4. Забезпечує технічний нагляд протягом усього періоду будівництва об’єктів, з метою здійснення контролю за дотриманням проектних рішень, вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних під час будівництва.

5. Веде бухгалтерський і статистичний облік.

6. Забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг громадян, інших суб'єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції, та вживає відповідні заходи.

7. Сприяє виконавчим органам міської ради у вирішенні питань соціально-економічного розвитку міста.

8. Бере участь у розробці інвестиційних програм та проектів у сфері капітального будівництва, реконструкції, капітального ремонту.

9. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої являється управління.

10. Сприяє у консультації з громадськістю, що проводиться у формі публічного громадського обговорення передбаченого Положенням про консультації з громадськістю в місті Біла Церква у питаннях віднесених до повноважень управління.

11. Сприяє проведенню інститутами громадського суспільства, громадськими радами, іншими, консультативно-дорадчими органами, утвореними при Білоцерківській міській раді та її виконавчих органах, громадської експертизи діяльності органів та посадових осіб органів місцевого самоврядування міста Біла Церква, що регулюються порядком сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Біла Церква.

12. Виконує інші функції, пов'язані з реалізацією покладених завдань у сфері будівництва.


Штатний розпис

ПІБ

Посада

Робочий номер телефону

1.

Денисова Людмила Болеславівна

Начальник

5-22-61

2.

Ткалич Дар’я Василівна

Головний спеціаліст

5-22-61

Відділ фінансового обліку та звітності

3.

Сингаєвська Валентина Федорівна

Начальник відділу

5-55-34

4.

Чміль Ольга Вячеславівна

Головний спеціаліст

5-55-34

Виробничо-технічний відділ

5.

Поступайло Олег Валерійович

Начальник відділу

5-22-61

6.

Малій Іванна Миколаївна

Головний спеціаліст

5-22-61

7.

Осипов Роман Володимирович

Головний спеціаліст

5-22-61

8.

Чучвага Тетяна Іванівна

Прибиральниця службових приміщень

5-22-61

Кошторисно-договірний сектор

9.

Пелих Ніна Миколаївна

Завідувач сектора

5-22-61

Відділ публічних закупівель

10.

Чєрєпєніна Тетяна Петрівна

Начальник відділу

5-22-61

11.

Давиденко Марина Володимирівна

Головний спеціаліст

5-22-61

12.

Компанець Катерина Григорівна

Головний спеціаліст

5-22-61