УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ Білоцерківської міської ради

Телефон: (04563) 5-30-52

Факс: (04563) 5-30-51

E-mail: [email protected][email protected]

Сайт: http://bila-cerkva.osv.org.ua/


Графік роботи управління:

робочі дні: понеділок – п’ятниця

вихідні дні: субота, неділя

робочий час: 8.00 – 17.00

обідня перерва: 13.00 – 14.00


Загальні положення про Управління освіти і науки

Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради (далі – Управління) – структурний підрозділ Білоцерківської міської ради, який утворюється міською радою, є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядковується виконавчому комітету та міському голові, а з питань здійснення делегованих йому повноважень підконтрольний департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та Міністерству освіти і науки України, а з питань здійснення контролю за діяльністю підпорядкованих закладів освіти – центральному органу виконавчої влади із питань забезпечення якості освіти.

Управління є вповноваженим органом Білоцерківської міської ради з питань реалізації державної політики в галузі освіти на території Білоцерківської міської територіальної громади.

 

Положення про Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради


Основні завдання Управління освіти і науки

 1. 1. Забезпечення моніторингу стану освіти в Білоцерківській міській територіальній громаді, прогнозування розвитку повної загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, удосконалення мережі відповідних закладів освіти комунальної власності Білоцерківської міської територіальної громади згідно з освітніми потребами громадян та відповідно до чинного законодавства України.
 2. 2. Розробка й організація виконання програми розвитку системи освіти Білоцерківської міської територіальної громади тощо.
 3. 3 Здійснення в межах своїх повноважень експертизи проєктів Громадського бюджету.
 4. 4. Створення рівних умов для здобуття громадянами дошкільної освіти, початкової, базової, повної загальної середньої та позашкільної освіти.
 5. 5. Здійснення в межах своїх повноважень контролю за реалізацією державної політики та дотриманням законодавства в галузі освіти на території Білоцерківської міської територіальної громади, за виконанням закладами освіти комунальної власності Білоцерківської міської територіальної громади державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.
 6. 6. Створення умов для здобуття особами з особливим освітніми потребами дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти шляхом забезпечення розумного пристосування та універсального дизайну, у тому числі організації роботи логопедичних пунктів на базі закладів загальної середньої освіти Білоцерківської міської територіальної громади.
 7. 7. Контроль за діяльністю закладів освіти комунальної власності Білоцерківської міської територіальної громади щодо недопущення привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
 8. 8. Організація фінансового забезпечення, зміцнення матеріально-технічної бази закладів й установ освіти, що є комунальною власністю Білоцерківської міської територіальної громади й підпорядковані Управлінню, та організація фінансового забезпечення приватних закладів загальної середньої освіти в частині надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для приватних закладів загальної середньої освіти.
 9. 9. Здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю закладів освіти, інклюзивно-ресурсних центрів, центру професійного розвитку педагогічних працівників, навчально-методичним центром психологічної служби й іншими підпорядкованими йому установами галузі освіти комунальної власності Білоцерківської міської територіальної громади та дотриманням ними своїх установчих документів.
 10. 10. Контроль за відкритістю і прозорістю діяльності закладів й установ освіти комунальної власності Білоцерківської міської територіальної громади.
 11. 11. Координація діяльності закладів освіти комунальної власності Білоцерківської міської територіальної громади, організація роботи з їх нормативного, програмного, кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення.
 12. 12. Здійснення в межах своїх повноважень управління закладами освіти комунальної власності Білоцерківської міської територіальної громади.
 13. 13. Сприяння розвитку самоврядування в закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Білоцерківської міської територіальної громади.
 14. 14. Забезпечення в межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, спрямованої на творчий розвиток особистості.
 15. 15. Сприяння в межах своїх повноважень організації оздоровлення, відпочинку й дозвілля дітей, розвитку фізичної культури і спорту.
 16. 16. Участь у підготовці пропозицій до проєктів програм соціально-економічного розвитку Білоцерківської міської територіальної громади тощо.
 17. 17. Комплектування в межах своїх повноважень комунальних закладів освіти педагогічними працівниками, у тому числі керівними кадрами, погодження штатних розписів комунальних закладів освіти Білоцерківської міської територіальної громади.
 18. 18. Організація і проведення конкурсів на вакантні посади керівників комунальних закладів загальної середньої освіти Білоцерківської міської територіальної громади та затвердження складу конкурсної комісії в межах своїх повноважень і відповідно до чинного законодавства України.
 19. 19. Організація і проведення конкурсів на вакантні посади керівників і педагогічних працівників комунальних інклюзивно-ресурсних центрів, центру професійного розвитку педагогічних працівників, затвердження складу конкурсних комісій.
 20. 20. Координація процесу вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їхньої перепідготовки та атестації в порядку, установленому Міністерством освіти і науки України.
 21. 21. Сприяння організації та здійсненню інноваційної діяльності закладів освіти комунальної власності Білоцерківської міської територіальної громади.
 22. 22. Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників освітнього процесу в закладах й установах освіти комунальної форми власності.
 23. 23. Координація в межах своїх повноважень співпраці комунальних закладів освіти із закладами професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти, науковими установами тощо з метою здійснення профорієнтаційної роботи та інноваційної діяльності і т.п.
 24. 24. Здійснення в межах своїх повноважень координації роботи закладів освіти Білоцерківської міської територіальної громади, створених на засадах державно-приватного партнерства, відповідно до чинного законодавства України.
 25. 25. Сприяння в межах своїх повноважень запровадженню зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти на території Білоцерківської міської територіальної громади.
 26. 26. Сприяння організації та розвитку наукової та науково-технічної, інноваційної  діяльності в закладах й установах освіти, підпорядкованих Управлінню.
 27. 27. Здійснення міжнародного співробітництва та сприяння міжнародному співробітництву закладів освіти, підпорядкованих Управлінню.
 28. 28. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.
 29. 29. Внесення пропозицій виконавчому комітету щодо додаткових видів і розміру доплат, підвищення окладів працівникам закладів освіти комунальної форми власності з бюджету Білоцерківської міської територіальної громади відповідно до чинного законодавства України.
 30. 30. Здійснення процедури публічних закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» для задоволення власних потреб та потреб закладів й установ освіти комунальної власності Білоцерківської міської територіальної громади, які обслуговуються Централізованою бухгалтерією Управління.
 31. 31. Сприяння в роботі щодо звіту міського голови перед Білоцерківською міською радою та територіальною громадою Білоцерківської міської територіальної громади відповідно до ст.ст. 32, 41 Статуту територіальної громади міста Біла Церква.
 32. 32. Призначення на посаду або звільнення керівників і працівників структурних підрозділів Управління, які не є посадовими особами місцевого самоврядування, у випадках, передбачених чинним законодавством України.
 33. 33. Призначення на посаду, звільнення керівників комунальних інклюзивно-ресурсних центрів та керівників підпорядкованих закладів освіти міської комунальної власності.


 

Функції Управління освіти і науки

1. Управління відповідає за реалізацію державної політики у сфері освіти та забезпечення якості освіти на території Білоцерківської міської територіальної громади, забезпечення доступності дошкільної освіти, початкової, базової та повної (профільної (академічної)) загальної середньої освіти, позашкільної освіти.

2. Управління планує та забезпечує розвиток мережі закладів дошкільної, початкової та базової загальної середньої освіти, профільної (академічної) загальної середньої освіти, позашкільної освіти Білоцерківської міської територіальної громади.

3. Управління здійснює в межах своїх повноважень управління закладами загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, що належать до комунальної власності Білоцерківської міської територіальної громади, а саме:

3.1. здійснює методично-консультативне забезпечення діяльності всіх типів закладів загальної середньої, дошкільної і позашкільної освіти приватної форми власності, розташованих на території Білоцерківської міської територіальної громади, згідно з запитами керівників цих закладів;

3.2. сприяє створенню та впровадженню в закладах освіти комунальної власності Білоцерківської міської територіальної громади дієвих систем внутрішнього моніторингу якості освіти та гласності його результатів;

3.3. визначає потребу в комунальних освітніх закладах усіх типів та подає пропозиції до виконавчого комітету міської ради та/або міської ради щодо модернізації їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб Білоцерківської міської територіальної громади за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів тощо;

3.4. створює умови для забезпечення прав і можливостей осіб з особливим освітніми потребами для здобуття ними дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів шляхом забезпечення розумного пристосування та універсального дизайну;

3.5. забезпечує оперативний контроль за збереженням чинної мережі закладів загальної середньої, дошкільної і позашкільної освіти комунальної власності Білоцерківської міської територіальної громади; сприяє їхньому навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню;

3.6. здійснює організацію, безпосереднє керівництво й контроль за роботою логопедичних пунктів, закріплених за закладами загальної середньої освіти комунальної власності Білоцерківської міської територіальної громади, у межах своїх повноважень та  відповідно до чинного законодавства України;

3.7. координує в межах своїх повноважень роботу комунальних інклюзивно-ресурсних центрів та забезпечує контроль за їх діяльністю, дотриманням ними вимог чинного законодавства й установчих документів;

3.8. координує в межах своїх повноважень роботу комунальних центрів професійного розвитку педагогічних працівників та забезпечує контроль за їх діяльністю, дотриманням ними вимог чинного законодавства й установчих документів;

3.9. здійснює в межах своїх повноважень контроль за діяльністю закладів освіти комунальної власності Білоцерківської міської територіальної громади;

3.10. може залучатися за рішенням центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти або його територіального представництва до участі в проведенні інституційного аудиту закладів освіти, моніторингу якості освітньої діяльності та якості освіти в порядку, визначеному чинним законодавством України;

3.11. здійснює збір та узагальнення статистичних показників, що відображають стан системи освіти Білоцерківської міської територіальної громади;

3.12. готує проєкти рішень про закріплення за закладами загальної середньої освіти території обслуговування, відповідно до якої ведеться облік дітей дошкільного віку, шкільного віку та учнів, окрім закладів загальної середньої освіти, котрі здійснюють зарахування учнів за конкурсом, спеціальних закладів загальної середньої освіти, приватних закладів освіти та закладів освіти сільської місцевості;

3.13. вивчає потребу та вносить пропозиції до Білоцерківської міської ради про утворення освітніх закладів для дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, контролює організацію їх на­вчання (педагогічний патронаж, інклюзивне тощо) та виховання в закладах загальної середньої освіти і спеціальних освітніх закладах Білоцерківської міської територіальної громади;

3.14. погоджує створення спеціальних класів у закладах загальної середньої освіти комунальної власності Білоцерківської міської територіальної громади (відповідно до потреби територіальної громади та заяв батьків);

3.15. вивчає потребу та визначає заклади загальної середньої освіти Білоцерківської міської територіальної громади для здобуття загальної середньої освіти за дистанційною формою навчання (окрім періоду карантинних обмежень);

3.16. вносить пропозиції до Білоцерківської міської ради про заснування закладу освіти, реорганізацію, перепрофілювання (зміну типу), ліквідацію закладів дошкільної, загальної середньої освіти, початкової (початкова школа) та базової загальної середньої освіти (гімназія), профільної (академічної) загальної середньої освіти (ліцей), позашкільної освіти, міжшкільних ресурсних центрів, закладів позашкільної освіти, інклюзивно-ресурсних центрів, центрів професійного розвитку педагогічних працівників тощо;

3.17. погоджує проєкти будівництва закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти комунальної власності Білоцерківської міської територіальної громади;

3.18. координує співпрацю закладів загальної середньої освіти в напрямі профорієнтаційної роботи із закладами професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти, їхніми структурними підрозділами на території Білоцерківської міської територіальної громади;

3.19. здійснює координацію дій із питань зовнішнього незалежного оцінювання між регіональним центром оцінювання якості освіти та закладами загальної середньої освіти комунальної власності Білоцерківської міської територіальної громади; сприяє у відборі осіб, залучених до проведення зовнішнього оцінювання; надає пропозиції щодо мережі пунктів тестування на базі закладів загальної середньої освіти комунальної власності Білоцерківської міської територіальної громади;

3.20. розглядає скарги про оскарження рішень комунальних закладів освіти, пов’язаних з реалізацією індивідуальної освітньої траєкторії в закладі освіти, індивідуального навчального плану та індивідуальної програми розвитку тощо, відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян»;

3.21. спільно із закладами охорони здоров’я та органами охорони здоров’я в межах своєї компетенції щороку організовує безоплатне проведення медичного огляду здобувачів освіти, моніторинг стану їхнього здоров’я, здійснення лікувально-профілактичних заходів у закладах освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності;

3.22. здійснює контроль за організацією харчування та медичного забезпечення в закладах освіти комунальної власності Білоцерківської міської територіальної громади;

3.23. вносить пропозиції щодо страхування працівників закладів й установ освіти комунальної власності Білоцерківської міської територіальної громади в межах своїх повноважень та відповідно до чинного законодавства України;

3.24. аналізує та контролює здійснення публічних закупівель у підпорядкованих установах, закладах освіти комунальної власності Білоцерківської міської територіальної громади для забезпечення потреб учасників освітнього процесу.

 

 

Штатний розпис

ПІБ

Посада

Робочий

ном. тел

1

Петрик Юрій Федорович

Начальник управління освіти і науки

5-30-51

2

Баранова Вікторія Анатоліївна

Заступник начальника управління освіти і науки

5-30-52

 

Відділ організаційно-кадрової роботи та атестації

3

Мусійчук Катерина Олександрівна

Начальник відділу

5-30-96

4

Саражинська Ірина Анатоліївна

Головний спеціаліст

5-30-52

5

 

Головний спеціаліст-юрисконсульт

5-30-96

Відділ правової роботи та публічних закупівель

6

Дмитрук Валерій Сергійович

Начальник відділу

5-86-26

7

Гальченко Марина Віталіївна

Головний спеціаліст-уповноважена особа зі здійснення закупівель

5-24-51

8

Крамар Олена Михайлівна

Головний спеціаліст-уповноважена особа зі здійснення закупівель

 

9

Зінченко Ірина Миколаївна

Головний спеціаліст-уповноважена особа зі здійснення закупівель

5-24-51

 

Відділ загальної середньої освіти

10

Ярмак В’ячеслав Миколайович

Начальник відділу

5-55-62

11

Зінченко Валентин Миколайович

Головний спеціаліст

5-55-62

12

Ільїна Олеся Сергіївна

Головний спеціаліст

5-92-48

13

Яценко Наталія Володимирівна

Головний спеціаліст

5-92-48

14

Шевчук Тетяна Василівна

Головний спеціаліст

 5-86-26

 

Відділ дошкільної освіти

15

Чуб Олена Володимирівна

Начальник відділу

5-55-24

16

 

Головний спеціаліст

 

 

Відділ позашкільної освіти та виховної роботи

17

Щербань Лариса Олексіївна

Начальник відділу

5-04-47

18

Люлька Марія Миколаївна

Головний спеціаліст 

5-04-47

 

Відділ профорієнтаційної та науково-дослідницької роботи

з учнівською молоддю

19

 

Начальник відділу

5-86-26