УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ Білоцерківської міської ради

Телефон 

(04563) 5-30-52

Факс 

(04563) 5-30-51

E-mail 

[email protected], [email protected]

Сайт 

http://bila-cerkva.osv.org.ua/


Графік роботи

 8.00 – 17.00

Обідня перерва: 13.00 – 14.00


Загальні положення управління освіти і науки

Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради (далі – Управління) – структурний підрозділ Білоцерківської міської ради, який утворюється міською радою, є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядковується виконавчому комітету та міському голові, а з питань здійснення делегованих йому повноважень підконтрольний департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та Міністерству освіти і науки України, а з питань здійснення контролю за діяльністю підпорядкованих закладів освіти – центральному органу виконавчої влади із питань забезпечення якості освіти.

Управління є вповноваженим органом Білоцерківської міської ради з питань реалізації державної політики в галузі освіти на території м. Біла Церква.


Основні завдання управління освіти і науки

1. Забезпечення моніторингу стану освіти в місті, прогнозування розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, удосконалення мережі відповідних закладів освіти міської комунальної власності згідно з освітніми потребами громадян та відповідно до чинного законодавства України.

2. Створення рівних умов для здобуття громадянами дошкільної освіти, початкової, базової, повної загальної середньої та позашкільної освіти.

3. Здійснення в межах своїх повноважень контролю за дотриманням законодавства в галузі освіти, за виконанням закладами освіти комунальної власності міста державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.

4. Створення умов для здобуття особами з особливим освітніми потребами дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти шляхом забезпечення розумного пристосування та універсального дизайну.

5. Контроль за діяльністю закладів освіти міського комунальної власності щодо недопущення привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

6. Здійснення в межах своїх повноважень управління закладами освіти комунальної власності територіальної громади м. Білої Церкви.

7. Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників освітнього процесу в закладах й установах освіти комунальної форми власності.

8. Сприяння організації та розвитку наукової та науково-технічної діяльності в закладах й установах освіти, підпорядкованих Управлінню.


Функції управління освіти і науки

1. Відповідає за реалізацію державної політики у сфері освіти та забезпечення якості освіти на території м. Біла Церква, забезпечення доступності дошкільної, початкової та базової загальної середньої освіти, позашкільної освіти.

2. Планує та забезпечує розвиток мережі закладів дошкільної, початкової та базової загальної середньої освіти, профільної загальної середньої освіти академічного спрямування, позашкільної освіти м. Біла Церква.

3. Здійснює управління закладами загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, що належать до міської комунальної власності.

4. Організовує нормативно-правового забезпечення загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти міста в межах чинного законодавства України.

5. Організовує навчально-методичне забезпечення закладів загальної середньої, дошкільної і позашкільної освіти.

6. Організовує фінансове забезпечення закладів загальної середньої, дошкільної і позашкільної освіти комунальної власності міста.

7. Організовує матеріально-технічне забезпечення закладів загальної середньої, дошкільної і позашкільної освіти комунальної власності міста.

8. Організовує діяльність учасників освітнього процесу в закладах освіти комунальної власності міста та забезпечення їх соціального захисту.


Штатний розпис

ПІБ

Посада

Робочий

ном. тел

1

Петрик Юрій Федорович

Начальник управління освіти і науки

5-30-51

2

Баранова Вікторія Анатоліївна

Заступник начальника управління освіти і науки

5-30-52

 

Відділ організаційно-кадрової роботи та атестації

3

Мусійчук Катерина Олександрівна

Начальник відділу

5-30-96

4

Саражинська Ірина Анатоліївна

Головний спеціаліст

5-30-52

5


Головний спеціаліст-юрисконсульт

5-30-96

Відділ правової роботи та публічних закупівель

6

Дмитрук Валерій Сергійович

Начальник відділу

5-30-96

7

Гальченко Марина Віталіївна

Головний спеціаліст-уповноважена особа зі здійснення закупівель

5-19-89

8

Крамар Олена Михайлівна

Головний спеціаліст-уповноважена особа зі здійснення закупівель

5-19-89

9

Зінченко Ірина Миколаївна

Головний спеціаліст-уповноважена особа зі здійснення закупівель

5-19-89

 

Відділ загальної середньої освіти

10

Ярмак В’ячеслав Миколайович

Начальник відділу

5-55-62

11

Зінченко Валентин Миколайович

Головний спеціаліст

5-55-62

12

Ільїна Олеся Сергіївна

Головний спеціаліст

5-92-48

13

Яценко Наталія Володимирівна

Головний спеціаліст

5-92-48

14

Шевчук Тетяна Василівна

Головний спеціаліст

 

 

Відділ дошкільної освіти

15

Чуб Олена Володимирівна

Начальник відділу

5-55-24

16

 

Головний спеціаліст

 

 

Відділ позашкільної освіти та виховної роботи

17

Щербань Лариса Олексіївна

Начальник відділу

5-04-47

18

Люлька Марія Миколаївна

Головний спеціаліст 

5-04-47

 

Відділ профорієнтаційної та науково-дослідницької роботи

з учнівською молоддю

19


Начальник відділу

5-86-26