Відділ державного архітектурно-будівельного контролю

Білоцерківської міської ради Скорочена назва: відділ ДАБК БМР

Адреса: вул. Павліченко, 14а, каб. № 29 (ІІ-й поверх), м. Біла Церква, Київська область.

Тел. 38-98-98.

Електронна адреса: [email protected], [email protected].

Адреса сайту: https://bc-rada.gov.uahttps://new.bc-rada.gov.ua.

Графік роботи: понеділок – четвер 8:00-17:00, п’ятниця 8:00- 15:45, обідня перерва
13:00-13:45.

Загальні положення Відділу ДАБК БМР

Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Білоцерківської міської ради утворюється як виконавчий орган Білоцерківської міської ради (далі — Відділ ДАБК).

Відділ ДАБК у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінрегіону та ДІАМ, розпорядженнями голови Київської облдержадміністрації, рішеннями Білоцерківської міської ради та її виконавчого комітету, Кодексом етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування Білоцерківської міської ради затверджений рішенням виконавчого комітету міської ради 27.02.2018 року №87, Статутом територіальної громади міста Біла Церква затверджений рішенням міської ради 29 березня 2018 року №2010-48-VII зареєстрований Міністерством юстиції України 26 квітня 2018 року №6, Порядком роботи електронного документообігу у виконавчих органах Білоцерківської міської ради з урахуванням політики інформаційної безпеки системи електронного документообігу затверджений 12 вересня 2017 року №313, цим Положенням та іншими актами законодавства України.

Відділ ДАБК є самостійним структурним підрозділом Білоцерківської міської ради без статусу юридичної особи.

Відділ ДАБК підзвітний та підконтрольний Білоцерківській міській раді, підпорядкований профільному заступнику згідно розподілу обов’язків.

Відділ підконтрольний центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, в межах, визначених законодавством.

Відділ ДАБК утримується за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Створення та реорганізація Відділу ДАБК здійснюється Білоцерківською міською радою в порядку, встановленому чинним законодавством.

Відділ ДАБК має свої бланки, круглу печатку із своїм найменуванням, інші печатки, штампи.

Відділ ДАБК видає акти у передбаченій законом формі, організовує та контролює їх виконання.

Скороченим найменуванням Відділу ДАБК є: Відділ ДАБК БМР.

Положення про Відділ ДАБК розроблене відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 № 553 «Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю», постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 №671 «Деякі питання діяльності органів державного архітектурно-будівельного контролю», зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 15.09.2021 №958 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду».

Основні завдання Відділу ДАБК БМР

Здійснення відповідно до чинного законодавства державного архітектурно-будівельного контролю, виконання дозвільних та реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності на території міста Білої Церкви Київської області.

Відповідно до ст.ст. 32, 41 Статуту територіальної громади міста Біла Церква начальник відділу щороку сприяє у роботі щодо звіту міського голови перед міською радою та територіальною громадою міста Біла Церква, що стосується і відноситься до компетенції Відділу ДАБК.

Функції Відділу ДАБК БМР відповідно до завдань та повноважень

надає, отримує, документи, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, відмовляє у видачі таких документів, анулює їх, скасовує їх реєстрацію;

приймає в експлуатацію закінчені будівництвом об’єкти (видає сертифікати, реєструє декларації про готовність об’єкта до експлуатації та повертає такі декларації на доопрацювання для усунення виявлених недоліків, скасовує їх реєстрацію);

здійснює державний архітектурно-будівельний контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил, положень містобудівної документації всіх рівнів, вихідних даних для проектування об’єктів містобудування, проектної документації щодо об’єктів, розташованих на території міста Білої  Церкви Київської області;

здійснює контроль за виконанням законних вимог (приписів) посадових осіб органів держархбудконтролю;

розглядає відповідно до закону справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням вимог законодавства, будівельних норм, стандартів і правил під час будівництва, порушенням законодавства під час планування та забудови територій та невиконанням законних вимог (приписів) посадових осіб органів держархбудконтролю;

розглядає відповідно до закону справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності із прийняттям відповідних рішень;

здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством.


Штатний розпис Відділу ДАБК БМР

№ п/п

ПІБ

Посада

Робочий ном.тел.

1

Дорогань Володимир Леонідович

Начальник відділу

(0456)38 98 98

2

Кічкіна Юлія Василівна

Головний спеціаліст

(0456)38 98 98

 

 

   

 

Повідомлення відділу ДАБК БМР