Відділ з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами

Відділ з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами

Телефон:

E-mail:  [email protected]

Режим роботи: понеділок – четвер з 8.00 до 17.00.

                            п’ятниця - з 8.00 до 16.45.

Основними завданнями відділу є:

 Організація заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації і контроль за їх здійсненням на території Білоцерківської територіальної громади;

 Взаємодія з правоохоронними органами;

 Додержання режиму секретності під час здійснення заходів з мобілізаційної підготовки.

 Відділ, відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні функції:

Організовує:

 виконання виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;

 наукове, інформаційне, методологічне і методичне забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації;

 планування, розроблення і проведення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації, у тому числі з переведення міста Біла Церква на роботу в умовах особливого періоду та здійснює контроль за їх виконанням;

 роботу з визначення потреб (обсягу) у фінансуванні заходів з мобілізаційної підготовки;

 роботу, пов'язану з визначенням можливості задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, національної економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;

 заходи з забезпечення функціонування системи військового обліку та контролю за виконанням громадянами України військового обов’язку на території Білоцерківської міської територіальної громади, за дотриманням ними встановлених правил військового обліку, забезпечення громадян інформацією щодо виконання ними військового обов’язку, поліпшення стану військового обліку військовозобов’язаних, призовників та резервістів на території громади;

 роботу з бронювання військовозобов'язаних та контроль за веденням їх обліку, забезпечує подання відповідної звітності, подає пропозиції щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час;

 взаємодію з правоохоронними органами та іншими органами державної влади, до компетенції яких належить реалізація державної політики у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина, боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, виконання в межах компетенції заходів, спрямованих на реалізацію повноважень міського голови щодо координаційних функцій у цій сфері.

Бере участь у:

 державному регулюванні мобілізаційної підготовки та мобілізації;

 формуванні проекту основних показників мобілізаційних планів;

 укладенні договорів (контрактів) про виконання мобілізаційних завдань (замовлень) з підприємствами,    установами та організаціями;

 визначенні потреби у постачанні матеріально-технічних ресурсів за рахунок міждержавної кооперації;

 оповіщенні на вимогу районного  територіального центру комплектування та соціальної підтримки призовників і військовозобов’язаних про їх виклик до районного  територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

 Подає пропозиції:

 міському голові щодо участі в організації управління Білоцерківською міською територіальною  громадою в особливий період;

 щодо встановлення мобілізаційних завдань (замовлень) підприємствам, установам та організаціям комунальної форми власності, а також організовує їх доведення до виконавців;

 щодо передачі мобілізаційних завдань (замовлень) іншим підприємствам, установам та організаціям у разі ліквідації (реорганізації) підприємств, установ та організацій;

 щодо створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації та реалізації мобілізаційних потужностей на підприємствах, в установах та організаціях комунальної форми власності;

 щодо створення, формування і ведення страхового фонду документації на продукцію мобілізаційного та оборонного призначення та програми створення такої документації;

 щодо формування довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки;

 щодо забезпечення заходів з охорони державної таємниці.

Розробляє та подає міському голові:

 проекти нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації, режимно-секретної роботи, взаємодії з правоохоронними органами.

 заходи щодо раціонального використання в особливий період матеріально-технічних, сировинних, фінансових ресурсів та виробничого потенціалу;

 комплексні програми  надання фінансової допомоги військовим частинам та органам військового управління Збройних сил України, які розташовані на території Білоцерківської міської територіальної громади;

 комплексні програми профілактики злочинності, зміцнення законності та правопорядку на території Білоцерківської міської територіальної громади.

 Білоцерківської міської ради вказівки щодо виконання актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.

 Готує щорічну доповідь про стан мобілізаційної готовності виконавчого комітету Білоцерківської міської ради та про хід виконання довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки.

 Вживає заходів до виконання підприємствами, установами та організаціями міста мобілізаційних завдань (замовлень) відповідно до укладених договорів (контрактів).

 Координує розроблення проектів мобілізаційних планів, довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки і вживає заходів до забезпечення їх виконання.

Здійснює:

 контроль за створенням, зберіганням та обслуговуванням мобілізаційного резерву матеріально-технічних і сировинних ресурсів на підприємствах, в установах та організаціях комунальної форми власності;

 контроль за здійснення заходів з мобілізаційної підготовки підприємствами, установами та організаціями комунальної форми власності з метою сталого функціонування Білоцерківської міської територіальної громади в умовах особливого періоду;

 контроль за виконанням вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці, в тому числі за дотриманням установленого порядку поводження з МНСІ, станом пропускного і внутрішньооб'єктового режиму, охороною приміщень (зон, територій), сховища МНСІ, своєчасністю і правильністю засекречування, зміни грифа секретності або розсекречування МНСІ, виконання запланованих заходів щодо запобігання витоку секретної інформації під час підготовки і проведення нарад, конференцій;

 контроль за дотриманням установленого в порядку доступу працівників до відомостей, що становлять державну таємницю, у зв'язку з чим проводить перевірку відповідності форми наданого їм допуску до державної таємниці ступеню секретності відомостей, до яких надається доступ;

 заходи щодо підвищення кваліфікації працівників Відділу, у тому числі шляхом проведення навчань.

Забезпечує:

 подання структурним підрозділам Білоцерківської міської ради та її виконавчого комітету інформації, необхідної для планування та здійснення мобілізаційних заходів;

 додержання режиму секретності під час здійснення заходів з мобілізаційної підготовки.

№ з/п 

ПІБ 

Посада 

Робочий номер телефону

1.

       Скороход Микола Петрович

Начальник відділу

 

2.

   Коломієць Олексій Володимирович

Головний спеціаліст

 

3

   Малиш Олександр Михайлович

Головний спеціаліст