Відділ оборонно-мобілізаційної роботи

Телефон: 5-16-97.

E-mail:  [email protected]

Режим роботи: понеділок – п’ятниця з 9.00 до 18.00.


Основними завданнями відділу є:

Організація заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації і контроль за їх здійсненням на території міста Біла Церква;

Додержання режиму секретності під час здійснення заходів з мобілізаційної підготовки.

Відділ, відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні функції:

Організовує:

виконання виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;

наукове, інформаційне, методологічне і методичне забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації;

планування, розроблення і проведення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації, у тому числі з переведення міста Біла Церква на роботу в умовах особливого періоду та здійснює контроль за їх виконанням;

роботу з визначення потреб (обсягу) у фінансуванні заходів з мобілізаційної підготовки;

роботу, пов'язану з визначенням можливості задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, національної економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;

роботу з бронювання військовозобов'язаних та контроль за веденням їх обліку, забезпечує подання відповідної звітності, подає пропозиції щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час.

Бере участь у:

державному регулюванні мобілізаційної підготовки та мобілізації;

формуванні проекту основних показників мобілізаційних планів;

укладенні договорів (контрактів) про виконання мобілізаційних завдань (замовлень) з підприємствами, установами та організаціями;

визначенні потреби у постачанні матеріально-технічних ресурсів за рахунок міждержавної кооперації.

Подає пропозиції:

міському голові щодо участі в організації управління містом Біла Церква в особливий період;

щодо встановлення мобілізаційних завдань (замовлень) підприємствам, установам та організаціям комунальної форми власності, а також організовує їх доведення до виконавців;

щодо передачі мобілізаційних завдань (замовлень) іншим підприємствам, установам та організаціям у разі ліквідації (реорганізації) підприємств, установ та організацій;

щодо створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації та реалізації мобілізаційних потужностей на підприємствах, в установах та організаціях комунальної форми власності;

щодо створення, формування і ведення страхового фонду документації на продукцію мобілізаційного та оборонного призначення та програми створення такої документації;

щодо формування довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки.

Розробляє та подає міському голові:

проекти нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;

заходи щодо раціонального використання в особливий період матеріально-технічних, сировинних, фінансових ресурсів та виробничого потенціалу;

Готує і доводить іншим структурним підрозділам виконавчого комітету Білоцерківської міської ради вказівки щодо виконання актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;

Готує щорічну доповідь про стан мобілізаційної готовності виконавчого комітету Білоцерківської міської ради та про хід виконання довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки.

Вживає заходів до виконання підприємствами, установами та організаціями міста мобілізаційних завдань (замовлень) відповідно до укладених договорів (контрактів).

Координує розроблення проектів мобілізаційних планів, довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки і вживає заходів до забезпечення їх виконання.

Здійснює:

контроль за створенням, зберіганням та обслуговуванням мобілізаційного резерву матеріально-технічних і сировинних ресурсів на підприємствах, в установах та організаціях комунальної форми власності;

контроль за здійснення заходів з мобілізаційної підготовки підприємствами, установами та організаціями комунальної форми власності з метою сталого функціонування міста Біла Церква в умовах особливого періоду;

заходи щодо підвищення кваліфікації працівників Відділу, у тому числі шляхом проведення навчань.

Забезпечує:

подання структурним підрозділам виконавчого комітету Білоцерківської міської ради інформації, необхідної для планування та здійснення мобілізаційних заходів;

додержання режиму секретності під час здійснення заходів з мобілізаційної підготовки.


№ з/п

ПІБ

Посада

Робочий номер телефону

1.

Селіхов Михайло Євгенович

Начальник відділу

(04563) 5-16-97

2.

Скороход Микола Петрович

Головний спеціаліст

(04563) 5-16-97