ЗВІТ про повторне відстеження регуляторного акта – рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради «Про встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування»

Дата : 
2024-02-26

ЗВІТ
про повторне відстеження  регуляторного акта – 
рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради
«Про встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів
на  автобусних маршрутах загального користування»

1.Вид та назва регуляторного акта:  рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 26 травня 2022 року №303 «Про встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування».

2. Виконавець заходів з відстеження: відділ транспорту та зв’язку Білоцерківської міської ради.

3. Цілі прийняття регуляторного акта: метою прийняття рішення є приведення у відповідність розміру тарифу на послуги  з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування до економічно обґрунтованого рівня, покращення рівня обслуговування пасажирів.

 

4. Строк виконання заходів з відстеження: з 01.01.2024 року по 20.01.2024 року.

 

5. Тип відстеження: повторне.

 

6. Методи одержання результатів відстеження: для проведення повторного               відстеження використовувався статистичний метод.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних: при відстеженні результативності регуляторного акта використовувались статистичні дані, а саме - підприємств-перевізників: ТОВ «ТРАНССІТІ», ТОВ «Білоцерківський автобусний парк», ТОВ «ЕПІТРАНС», МПП «Діліжанс».

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта:

№ з/п

Показники

Од.
виміру

 2021 рік

2022 рік

2023 рік

2024 рік
(прогноз)

1

Кількість суб’єктів господарювання, на які поширюється  дія даного регуляторного акта

од.

5

5

4

5

2

Кількість діючих міських автобусних маршрутів

од.

25

25

15

16

3

Кількість автобусів, які виконують перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування

од.

218

151

119

136

4

Сума сплачених податків та зборів до місцевого бюджету

тис.грн.

3 186 342

1 615 705

2163,143

2271,300

5

Кількість скарг/звернень на якість надання  відповідних послуг

од.

47

16

23

9

6

Кількість перевезених пасажирів

тис.пас.

15300

15962

15982,7

16781,9

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

 

За результатами повторного відстеження  регуляторного акта – рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради «Про встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів на  автобусних маршрутах загального користування» від 26 травня 2022 року      № 303 можна зробити висновок, що впровадження цього нормативного акта забезпечує досягнення визначених цілей та дозволяє виконати вимоги Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Закону України «Про автомобільний транспорт», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Встановлення тарифу на послуги з перевезення призвело до відповідності розміру тарифу до економічно обґрунтованого рівня, що в свою чергу дало можливість автоперевізникам забезпечити безперебійні пасажирські перевезення автобусними маршрутами загального користування, підвищити рівень безпеки та покращити якість транспортних послуг.

 

 

Міський голова                                                                                                  Геннадій ДИКИЙ