ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ

Дата : 
2024-03-22

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: Товариство з додатковою відповідальністю «ТЕРЕЗИНЕ» (ТДВ «ТЕРЕЗИНЕ»).

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 05407982.

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб’єкта господарювання: 09133, Київська область, Білоцерківський район, смт. Терезине, вул. Першотравнева, буд. 2, тел. +38 (045) 636-55-12, e-mail: [email protected].

Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: 09133, Київська область, Білоцерківський район, смт. Терезине, провул. Військовий, 1.

Мета отримання дозволу на викиди: у зв’язку з реорганізацією існуючого виробничого майданчика тваринницького комплексу ТОВ «Селекційний центр свинарства» шляхом приєднання до ТДВ "Терезине". ТОВ «Селекційний центр свинарства» отримано дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами №3220455500-19 від 23.04.2018 р.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: висновок державної екологічної експертизи від 12.12.2017 р. №7-03/12-30612/10-17, виданий Міністерством екології та природних ресурсів України.

Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування): підприємство спеціалізуються на утриманні та дорощуванні поросят вагою від 7 до 25 кг. Загальна планована потужність комплексу складає 7236 голів одночасного утримання, з них: 6000 поросят вагою від 7 до 25 кг, 1200 свиноматок вагою 250 кг та 36 кнурів вагою 340 кг. Вплив на атмосферне повітря здійснюється від приміщень для утримання свиноматок, кнурів та поросят, насосної станції, гноєсховища, дезінфекційного бар’єру, дизельгенератора, двох твердопаливних котлів та складу щепи.

Відомості щодо видів та обсягів викидів: ‌мікроорганізми та мікроорганізми-продуценти (тисяч кл./м3) – 0,000008515 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна) - ‌21,80487 т/рік, оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) - 0,1918 т/рік, азоту(1) оксид (N2O) - ‌0,02223 т/рік, аміак - ‌15,1247 т/рік, диметилсульфід - 0,2791 т/рік, метилмеркаптан (газ) - ‌0,03996 т/рік, сірки діоксид - 0,066 т/рік, сірководень (H2S) - 9,8736 т/рік, оксид вуглецю - ‌0,262 т/рік, вуглецю діоксид - ‌577,64 т/рік, диметиламін - ‌1,1144 т/рік, альдегід пропіоновий (пропаналь, метилоцтовий альдегід) - ‌0,2508 т/рік, кислота капронова - 0,1386 т/рік, масло мінеральне нафтове (веретенне, машинне, циліндров. та інш.) - ‌0,255 т/рік, фенол     ‌- 8,21509 т/рік, метан - ‌44,88788 т/рік, хлор та його сполуки (у перерахунку на хлор) -‌0,0954 т/рік, водню хлорид (соляна кислота за молекулою HCl) - ‌0,098 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання, перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання, дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: не передбачається.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: Обсяги видів забруднюючих речовин не перевищують затверджені граничнодопустимі нормативи викидів, а викиди, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не перевищують гігієнічних нормативів.

Зауваження та пропозиції просимо надсилати протягом 30 календарних днів з дня публікації до Київської обласної військової адміністрації за адресою: 01196, м. Київ, пл. Лесі Українки, 1, тел. (044) 286 84 11, e-mail: [email protected].