Оголошення про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку на території Білоцерківської міської територіальної громади

Дата : 
2024-05-16

Керуючись  частиною  п’ятою статті 13 «Прикінцевих та перехідних положень» Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Закону України «Про житлово-комунальні послуги», підпункту 20 пункту «а» статті 30, частини другої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2018 року № 712 «Про затвердження Правил надання послуги з управління багатоквартирним будинком та Типового договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13 червня 2016 року № 150 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку», враховуючи рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 14 травня 2024 року № 367 «Про затвердження конкурсної документації для  проведення конкурсу з призначення управителів багатоквартирних будинків (гуртожитків), в яких не створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (гуртожитку), співвласники яких не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком (гуртожитком) в Білоцерківській міській територіальній громаді», з метою проведення конкурсною комісією конкурсу  з призначення управителів багатоквартирних будинків (гуртожитків), в яких не створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (гуртожитку), співвласники яких не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком (гуртожитком) на території Білоцерківської міської територіальної громади, виконавчий комітет міської ради оголошує конкурс з призначення управителя багатоквартирних будинків (гуртожитків), в яких не створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (гуртожитку), співвласники яких не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком (гуртожитком) на території Білоцерківської міської територіальної громади.

1.   Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу з призначення управителів багатоквартирних будинків (гуртожитків), в яких не створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (гуртожитку), співвласники яких не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком (гуртожитком) в Білоцерківській міській територіальній громаді:  виконавчий комітет Білоцерківської  міської ради Київської області, юридична  адреса вул. Ярослава Мудрого, 15, м.  Біла Церква, Київська область, 09100.

2. Прізвище, посада, номер телефону особи, уповноваженої здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу:

Прізвище: Балабуха Людмила Юріївна

Посада: начальник відділу розвитку ОСББ, ОСН та управління житловим фондом управління житлового господарства  департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради;

Номер телефону:  (04563)-9-95-46.

3.Критерії оцінки конкурсних пропозицій:

Оцінювання конкурсних пропозицій здійснюється за бальною системою,  з урахуванням такого розподілу балів за критеріями оцінювання:

-  ціна послуги- до 35 балів;

-  рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою – до 15 балів;

-  наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців),- до 15 балів;

-  фінансова спроможність учасників конкурсу – до 15 балів;

-  наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства – до 20 балів.

За подані інші, крім передбачених конкурсною  документацією,  документи,   що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу  (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо), можуть додатково нараховуватися до 5 балів.

Об’єктом конкурсу визначено групу будинків (додаток 1 до Конкурсної документації, затвердженої рішенням  виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 14.05.2024р. №366).

4. Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або  копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання.

4.1. Для участі у конкурсі учасники конкурсу подають до департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради такі документи:

Заяву за формою, викладеною у розділі 17 Конкурсної документації, у якій зазначають:

-  фізичні особи-підприємці-прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової карти платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які  через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття  реєстраційного номера облікової карти платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку, в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), місцезнаходження, поштову адресу, засоби зв’язку, спосіб надання конкурсної документації;

-   юридичні особи –повне найменування, код за ЄДРПОУ.

До заяви в обов’язковому порядку додаються належним чином засвідчені копії документів, які підтверджують наявність у штаті учасника конкурсу щонайменше одного найманого працівника, який пройшов,  який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер  (управитель) житлового будинку (групи будинків)»  (для управителя- юридичної особи), або засвідчені документи, що підтверджують проходження професійної атестації, або наявність у штаті учасника конкурсу за трудовим договором що найменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (житлових будинків)» (для управителя – фізичної особи –підприємця).

4.2.  Способи і місце отримання конкурсної документації :

конкурсну документацію можна отримати в департаменті житлово-комунального господарства Білоцерківської  міської ради в управлінні житлового господарства у відділі розвитку ОСББ, ОСН та управління житловим фондом у Балабухи Людмили Юріївни за адресою : вул. Андрія  Шептицького,2 м. Біла Церква, Київська область, 09117.

4.3. Конкурсна пропозиція.

Конкурсна пропозиція подається  особисто учасником  конкурсу або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою у відповідності з конкурсною документацією до департаменту житлово-комунального господарства  Білоцерківської міської ради (вул. Андрія Шептицького,2 , м. Біла Церква, Київської області, 09117); у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора конкурсу та найменування (прізвище, ім’я,  по батькові) учасника конкурсу, його місце знаходження, контактні номери телефонів учасника конкурсу.

Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

 Кінцевий строк подання  конкурсних пропозицій- до 13.00 18 червня 2024 року. 

 5. Дата огляду обєктів конкурсу та доступу до них.

Доступ до обєктів  конкурсу та огляд будинків буде проводитись із 03.06.2024р. до 05.06.2024р. з 10.00 до 16.00 години згідно з графіком:

Номер та назва об’єкта конкурсуДата огляду об’єкта конкурсу, місце та час  його початку
1.Обєкт конкурсу №1                   03.06.2024р.
2.Обєкт конкурсу №2                   04.06.2024-05.06.2024р.

 

6. Наявність та загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у розрізі за кожним обєктом конкурсу:

Номер та назва об’єкта конкурсу     Сума заборгованості за станом на                     01.04.2024р.     грн
1.Обєкт конкурсу №1                 145 656,17
2.Обєкт конкурсу №2                 7 615 725,88

 

7. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.

Місце – Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради, м. Біла Церква, Київська обл., вул. Ярослава Мудрого,15, 09100 (велика зала)

Дата та час розкриття:

Номер та назва об’єкта конкурсу              Дата розкриття         конкурсної пропозиціїЧас розкриття  конкурсної пропозиції
1.Обєкт конкурсу №1          19.06.2024 р.   11.00
2.Обєкт конкурсу №2          19.06.2024р.   11.00

 

 - Департамент житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради