Повідомлення ТОВ «ЮТЕРМ УКРАЇНА про наміри щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Дата : 
2024-05-28

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮТЕРМ УКРАЇНА» (скорочено – ТОВ «ЮТЕРМ УКРАЇНА»; код ЄДРПОУ – 40532173; юридична адреса: 09108, Київська обл.. Білоцерківський р-н, м. Бiла Церква, пр. Незалежності, 85; телефон +38 050 487 77 35) повідомляє про наміри щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Адреса виробничого майданчика: 09108, Київська обл.. Білоцерківський р-н, м. Бiла Церква, пр. Незалежності, 85. 

Підприємство спеціалізується на виробництві сталевих радіаторів. 

Мета: отримання нового дозволу на викиди для існуючого підприємства.

Джерелами викидаються наступні забруднюючі речовини: Кремнію діоксид аморфний (0,000152 г/ ; 0,0008 т/рік); Титану діоксид (0,000035 г/с; 0,00007 т/рік); Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) (0,006587 г/с; 0,0284 т/рік); Ртуть та її сполуки в перерахунку на ртуть (0,00000023 т/рік); Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) (0,001549 г/с; 0,0088 т/рік); Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом (0,06 г/с; 0,112 т/рік); Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту (0,056993 г/с; 0,05 т/рік); Азоту (1) оксид (N2O) (0,00023 т/рік); Оксид вуглецю (0,026953 г/с; 0,05 т/рік); Вуглецю діоксид (1,347935 г/с; 179,6154 т/рік); Бутан (0,188301 г/с; 0,0006 т/рік); Гексан (0,049536 г/с; 0,0003 т/рік); Етан (3,029145 г/с; 0,012 т/рік); Моноізобутиловий ефір етиленгліколю (0,00048 г/с; 0,005 т/рік); Пентан (0,06291 г/с; 0,0003 т/рік); Пропан (0,696606 г/с; 0,003 т/рік); Кислота оцтова (0,00244 г/с; 0,0032 т/рік); Фенол (0,000002 г/с; 0,000014 т/рік); Формальдегід (0,000002 г/с; 0,000014 т/рік); 1-Хлор-2,3-епіксипропан (епіхлоргідрин) (0,000024 г/с; 0,0002 т/рік); Метан (55,485576 г/с; 0,2033 т/рік); Бенз(а)пірен (1Е-11 г/с; 5Е-12 т/рік).

На підприємстві відсутні виробництва і технологічне устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології і методи керування.

Підприємство не підлягає оцінці впливу на довкілля.

Аналіз даних інвентаризації джерел викидів свідчить про те, що фактичні викиди забруднюючих речовин менші, ніж нормативні граничнодопустимі викиди, заходи щодо скорочення обсягів викидів не плануються.

Встановлені нормативи гранично-допустимих викидів дотримуються. Перевищення гранично-допустимих концентрацій на межі санітарно-захисної зони відсутні.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо намірів підприємства просимо надсилати в місячний термін до Київської обласної військової адміністрації за адресою: 01196, м. Київ-196, площа Лесі Українки, 1; Тел.  +38 044 286 84 11, [email protected].