Перелік документів для участі в установчих зборах

Для   участі   в  установчих  зборах  до  ініціативної  групи 
подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою
керівного органу інституту громадянського суспільства.
До заяви додаються:
рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими
документами інституту громадянського суспільства, про делегування
для участі в установчих зборах представника, який одночасно є
кандидатом на обрання до складу громадської ради;
біографічна довідка делегованого представника інституту
громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по
батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського
суспільства, контактної інформації;
копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та
організацій та витяг із статуту (положення) інституту
громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності,
засвідчені в установленому порядку;
інформація про отримання інститутом громадянського
суспільства як володільцем бази персональних даних його членів
згоди делегованого ним представника на обробку його персональних
даних;
інформація про результати діяльності інституту громадянського
суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти,
виконані програми, друковані видання, подання інститутом
громадянського суспільства відповідному органу письмових
обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та
реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування
про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у
разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року,
- за період діяльності);
відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти
інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.
Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за
30 календарних днів до їх проведення.