БЮДЖЕТ м. БІЛА ЦЕРКВА НА 2017 рік

Видаткова частина місцевого бюджету сформована з урахуванням змін, внесених до Бюджетного  кодексу України та основних завдань бюджетної політики, спрямованих на забезпечення збалансування місцевих бюджетів.

В бюджеті міста на 2017 рік передбачене встановлення з 01.01.2017 року мінімальної заробітної плати у розмірі – 3 200 грн., та встановлення розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки у розмірі 1 600 грн

Розподіл фінансового ресурсу місцевого бюджету здійснювався з урахуванням першочергових видатків (захищених статей), враховуючи необхідність здійснення заходів, спрямованих на економію коштів місцевого бюджету та підвищенням ефективності їх використання, а також з урахуванням підсумків погоджувальних нарад з головними розпорядниками коштів місцевого бюджету.  

Відповідно до розділу ІУ «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України з 2017 року місцеві бюджети, які мають взаємовідносини з державним бюджетом застосовують у бюджетному процесі програмно-цільовий метод.

На виконання п. 4 статті 77 Бюджетного кодексу України бюджетом в першочерговому порядку враховано потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством умов оплати праці та проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання та водовідведення, природний газ, послуги зв»язку,  які споживаються бюджетними установами.

Бюджет міста на 2017 рік за видатками по загальному фонду (з урахуванням внесених змін) затверджений в сумі 1 471 534 807 грн

ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

До складу органів місцевого самоврядування входять виконавчий комітет Білоцерківської міської ради та  13 відділів та управлінь  Білоцерківської міської ради.

Загальна штатна чисельність працівників  становить  402  штатні одиниці. Середня заробітна плата працівників по галузі складає  6067 грн.

Бюджетом  міста на 2017 рік  по загальному фонду затверджені  видатки в сумі- 47 590 261 грн., в тому числі на:

         -  заробітну плату – 34 023 760  грн; 

- нарахування  на оплату праці – 7 485 228 грн. (єдиний соціальний внесок в розмірі 22% від фонду оплати праці);

 -  придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 1 250 391 грн. (придбання  паперу,  бухгалтерських та статистичних бланків, канцтоварів, господарських товарів, паливно-мастильних матеріалів та запасних частин для автомобілів, передплата  періодичних видань та інші);

-     оплата послуг  -2 653 899 грн. ( послуги зв»язку , інтернет, програмне забезпечення, технічне обслуговування обладнання та комп»ютерів, експлуатаційні  витрати  , охорона приміщень ,страхування водіїв, транспортних засобів і майна та інші);

-    видатки на відрядження – 136 485 грн;

-   оплату  комунальних послуг та енергоносіїв - 1 903 265 грн. (  оплата теплопостачання, водопостачання та водовідведення ,електроенергії,  природного газу);

-   окремі заходи – 30300  грн. (на навчання членів комітету з конкурсних торгів);

-  інші поточні видатки -106 933грн.( сплата податків та зборів, та інших обов’язкових платежів до бюджету).

ОСВІТА

В підпорядкуванні управління освіти та науки Білоцерківської міської ради на 2017 рік знаходиться 70 установ, а саме:

- 36 дошкільних закладів

- 23 загальноосвітніх щколи

- 2 вечірніх школи

- 1 спеціальна школа для дітей з вадами у фізичному та (або) розумовому розвитку

- 4 позашкільних заклади

- 1 науково-методичний центр

- 1 централізована бухгалтерія

- 1 центр практичної психології та 1 міжшкільний навчально-виробничий комбінат.

Загальна штатна чисельність працівників освіти  становить 4 943 штатних одиниць, в тому числі педагогічних працівників 2 918,75 штатних одиниць. Середня зарплата працівників установ та закладів освіти на 2017 рік складає 4 782 грн., у т.ч. педагогічних працівників загальноосвітніх закладів 6 811 грн.
 Бюджетом міста на 2017 рік затверджені видатки в сумі 430 875 265 грн., в тому числі на:

 -    заробітну плату – 283 627 826 грн. (згідно чинного законодавства);

 -    нарахування на оплату праці – 62 412 762 грн. (єдиний соціальний внесок в розмірі   22 % від фонду оплати праці);

 -     придбання періодичних видань, статистичних бланків, канцтоварів, паливно-мастильних матеріалів та запасних частин для автомобілів, господарських товарів та інші – 4 527 820 грн.;

 - медикаменти та перев’язувальні матеріали – 162 189 грн.;

 -  продукти харчування – 19 230 096 грн., у тому числі:

 -  на харчування дітей в дитячих садочках – 15 599 148 грн., . (із розрахунку 10 грн. на 1 дитину в день  , що становить 50% загальноъ суми харчування). Харчування пільгових категорій дітей (діти-сироти, діти з малозабезпечених сімей, діти військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції, діти, які відвідують санаторні та спеціальні групи) – безкоштовне  - здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету із розрахунку 20 грн. в день на 1 дитину;

- на харчування дітей в загальноосвітніх школах пільгових категорій (діти-інваліди, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування та діти з малозабезпечених сімей) – 2 946 124 грн.;

-  на харчування дітей в пришкільних таборах – 684 824 грн.

- оплату послуг  - 2 250 033 грн. (послуги зв’язку, санстанції, медичний огляд працівників, технічне обслуговування обладнання та комп’ютерної техніки, охорона приміщень, страхування водіїв, транспортних засобів та майна, оренда приміщень та інше);

-    видатки на відрядження – 25 187 грн.;

-   оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 58 112 410  грн. (теплопостачання, вода та водовідведення, електроенергія, природний газ);

-   окремі заходи  – 40 780 грн. (на навчання членів комітету з конкурсних торгів);

-  виплат стипендій та допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування – 368 500 грн.;

            -  інші видатки – 114 662 грн. (на оплату податків та інших обов’язкових платежів до бюджету).

ОХОРОНА ЗДОРОВ”Я

В підпорядкуванні управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради знаходиться 9 установ, а саме чотири лікарні загального профілю, пологовий будинок, два центри первинної медико-санітарної допомоги, дитяча стоматологічна поліклініка, патологоанатомічне бюро. Ліжковий фонд установ охорони здоров»я становить 1195 ліжок звичайного стаціонару, 344 ліжка денного стаціонару та 30 ліжок стаціонару денного перебування. Загальна штатна чисельність працівників охорони здоров’я становить 3 562,25 штатних одиниць, в тому числі лікарів 773,5 штатних одиниць.

 Середня заробітна плата по галузі складає 4 229 грн., лікарів – 5 698 грн.
 Бюджетом міста на 2017 рік затверджені видатки в сумі 269 723 814 грн., в тому числі на:

      - виплату заробітної плати – 180 786 926 грн. ( відповідно до чинного законодавства);
      - нарахування на заробітну плату – 39 780 978 грн. (єдиний соціальний внесок в розмірі 22 % від фонду оплати праці);

   - придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 3 408 851 грн. (придбання паливно-мастильних матеріалів та запасних частин для автомобілів невідкладної допомоги та інших лікарняних закладів, господарських товарів, періодичних видань, статистичних бланків, канцтоварів та інші);
     - медикаменти та перев’язувальні матеріали – 5 870 692 грн. (придбання наркотичних засобів, медикаментів, лабораторних реактивів та інших засобів медичного призначення);

    - продукти харчування – 3 571 228 грн. (в тому числі спецхарчування осіб, в зв»язку з шкідливими умовами праці);

     - оплату послуг  - 2 590 064 грн. (в тому числі послуги зв’язку, охорона приміщень, обслуговування ліфтів, страхування водіїв, транспортних засобів та майна, оренду обладнання, технічне обслуговування обладнання та комп»ютерів, комунальні послуги,  оплата послуг станції переливання крові, санстанції та інші);

   - видатки на відрядження – 469 850 грн. (в тому числі видатки на підвищення рівня кваліфікації медичних працівників);

      - оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 25 105 917 грн. (тепло, вода та водовідведення, електроенергія, природний газ);

      - окремі заходи  - 78 870 грн. (на навчання членів комітету з конкурсних торгів);
      - виплату пенсій і допомоги – 647 211 грн. на виплату пільгових пенсій (відповідно листа Управління пенсійного фонду України у м. Біла Церква      

   - інші виплати населенню – 7 357 568 грн. на видатки що направляються на:
            - 1 860 082 грн. на пільгові рецепти на виконання постанови  міністерства охорони здоров’я № 1303 від 17.08.1998 року «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань»;
           - 378 000 грн. пільгове зубопротезування;

-         360 000 грн. на виконання «Білоцерківської міської цільової програми з надання медико-психологічної допомоги демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній операції та їх сім»ям на 2015-2017 роки»;

-         2 349 986 грн. – цільові видатки на лікування хворих на цукровий діабет

-         2 409 500 грн. – цільові видатки на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

 - Інші видатки – 55 659 грн. на оплату податків та інших обов’язкових платежів до бюджету

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Роботу щодо соціального захисту та соціального забезпечення населення міста здійснюється управлінням соціального захисту населення Білоцерківської міської ради, відділом у справах сім’ї та молоді Білоцерківської міської ради, службою у справах дітей Білоцерківської міської ради. В підпорядкуванні вищевказаних головних розпорядників коштів знаходяться 15 установ, а саме:


 Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради:

- територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг),

- центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Шанс»;

Відділ у справах сім’ї та молоді Білоцерківської міської ради:

-         дитячий оздоровчий табір «Лісова казка»,

-         центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,

-         10 клубів підлітків за місцем проживання;
Служба у справах дітей Білоцерківської міської ради:

-         центр соціально-психологічної реабілітації дітей «Злагода».

В міському бюджеті на 2017 рік затверджено видатки  на фінансування заходів та закладів соціального захисту та соціального забезпечення населення  за рахунок коштів міського бюджету в сумі 45 415 097 грн., в тому числі:

- Міська комплексна  програма «Турбота»   5  000 000 грн., що передбачає використання коштів на:

- надання адресної одноразової та натуральної допомоги малозабезпеченим громадянам;

 - доплату до пенсій та привітання з днем народження  громадянам, які досягли 100 річного та 90 річного  віку;

         - надання грошової допомоги на поховання осіб, які не являлись пенсіонерами, були безробітними та не перебували на обліку в центрі зайнятості;

- надання часткової компенсації відшкодування оплати житлово-комунальних послуг учасникам антитерористичної операції, мобілізованим громадянам, членам їх сімей, а також членам сімей загиблих, померлих учасників антитерористичної операції;

- надання юридичних та інформаційних послуг малозабезпеченим громадянам;
        - надання адресної допомоги сім’ям з дітьми, які знаходяться під супроводом спеціалізованої служби підтримки сімей;
       - фінансування заходів з відзначення пам’ятних, ювілейних дат, загальнодержавних, суспільно-значимих, місцевих свят, визволення України, Київської області та м. Біла Церква, вшанування учасників партизанського руху, по визначенню  річниці аварії на ЧАЕС, Дня вшанування учасників бойових дій;

- надання грошової допомоги дітям-сиротам, дітям з малозабезпечених сімей випускникам 9-х та 11-х  класів;

- надання адресної грошової допомоги інвалідам по зору, тяжко хворим та лежачим пенсіонерам-інвалідам в частковій оплаті за користування телефоном та інші заходи;

- придбання новорічних подарунків, проведення новорічних ранків, різдвяних обідів;

  - інформування населення та інші заходи соціального характеру.

Виплата стипендій та відшкодування пільг на оплату житлово-комунальних послуг почесним громадянам міста –  392 850 грн..

         Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів та соціального спрямування  – 330 600 грн..

Виплата компенсацій фізичним особам по догляду за одинокими непрацездатними громадянами – 704 720 грн..

Програма надання окремих видів пільг за рахунок коштів міського бюджету на 2017-2020 роки – 15 480 700 грн., в тому числі:

-         надання інших пільг ветеранам війни – 199 998 грн.;

-         надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 180 702 грн.;

-         надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг звʼязку – 1 000 000 грн.;

-         компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничому транспорті – 1 100 000 грн.;

-         компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян – 13 000 000 грн.

Міська комплексна програма подолання бездоглядності, підтримки сімей з дітьми й розвитку соціальних послуг для сім'ї, дітей та молоді «Назустріч дітям» на 2009 – 2017 роки –  205 461 грн., в який передбачено видатки на проведення заходів службою у справах дітей в сумі 195 461 грн. та центром соціальних служб для сімʼї, дітей та молоді – 10 000 грн.

Міська цільова програма сприяння соціальному становленню та розвитку молоді, підтримки сім’ї на 2016-2020 роки – 707 954 грн. (заходи відповідно до пунктів програми – 500 000 грн., виплата стипендій міського голови кращім студентам, премії міського голови, матеріальна допомога сім’ям та особам, які опинились в складних життєвих обставинах – 207 954 грн.);

Комплексна програма Білоцерківської міської ради з організації та фінансовому забезпеченню мобілізації, призову на військову службу за контрактом, призову на строкову службу та приписки до призовної дільниці громадян у м. Біла Церква на 2017 рік – 245 000 грн.

Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей міста в 2017 році –      855 000 грн., в тому числі: перевезення організованих груп дітей, які потребують особливої соціальної уваги до оздоровчих закладів – 55 000 грн., придбання путівок до оздоровчих закладів та перевезення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та дітей учасників антитерористичної операції до цих закладів – 800 000 грн.. 

 Видатки на виконання депутатських повноважень  становлять              1 261 200 грн.

Фінансування закладів соціальної сфери

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) забезпечує обслуговування громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують різних видів допомоги.

Штатна чисельність працюючих 75,5 одиниць, середньомісячна заробітна плата – 3 819 грн. Бюджетом міста затверджено видатки в сумі 4 526 844 грн., а саме:

- виплату заробітної плати – 3 459 740 грн.;

- нарахування на оплату праці – 761 143 грн. (єдиний соціальний внесок в розмірі     22 % від фонду оплати праці);

- придбання матеріалів, обладнання та інвентарю (паливно-мастильні матеріали, канцтовари, господарські товари, миючі засоби, обладнання) –         127 000 грн.;

- медикаменти та перев’язувальні матеріали для підопічних – 1 500 грн.;

- продукти харчування – 32 000 грн.( з розрахунку 18 грн. в день на 15 безхатчинків на 118 днів);

- оплату послуг – 37 600 грн. (послуги зв’язку, Інтернет, обслуговування обладнання, комп’ютерної техніки, програмне забезпечення, страхування, ремонт автомобілів, експлуатаційні видатки, вивіз сміття та інші);

- видатки на відрядження – 5 000 грн.;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв (тепло, вода, електроенергія, газ) – 101 361 грн.;

- окремі заходи – 1 500 грн. (навчання на курсах).

Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Шанс»  забезпечує реабілітацію дітей-інвалідів з ДЦП та інвалідів.

Штатна чисельність працюючих 31 одиниць, середньомісячна заробітна плата – 4 921 грн. 

Бюджетом міста затверджено видатки в сумі 3 328 472 грн. а саме:

- виплата заробітної плати – 1 830 738 грн.;

- нарахування на оплату праці – 402 762 грн. (єдиний соціальний внесок в розмірі 22 % від фонду оплати праці);

- придбання матеріалів, обладнання та інвентарю - 86 000 грн. (канцтовари, миючі засоби, госптовари,  передплата періодичних видань, паливно-мастильні матеріали);

- медикаменти та перев’язувальні матеріали для підопічних – 4 500 грн.
продукти харчування (із розрахунку 14,05 грн. в день на 1 дитину-інваліда) –   147 490 грн.;

- оплату послуг – 37 771 грн. (послуги зв’язку, Інтернет, обслуговування обладнання, комп’ютерної техніки, програмне забезпечення, страхування, вивіз сміття та інші);

- видатки на відрядження – 3 870 грн.;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв (тепло, вода,   електроенергія) –  746 252 грн.;

- окремі заходи – 1 070 грн. (навчання на курсах підвищення кваліфікації технічного персоналу);

- інші видатки – 280 грн.(сплата податку на спец використання води).

Дитячий оздоровчий табір «Лісова казка».

 Штатна чисельність працюючих 11,5 одиниць, середньомісячна заробітна плата 3 500 грн. Затверджено видатки в сумі 661 556 грн., в тому числі на:

- виплату заробітної плати – 482 959 грн.;

- нарахування на оплату праці (єдиний соціальний внесок в розмірі 22 % від фонду оплати праці) – 106 251 грн.;

придбання матеріалів, обладнання та інвентарю (канцтовари,     госптовари) – 9 820 грн.;

- оплату послуг – 18 886 грн. (послуги зв’язку, обслуговування обладнання, комп’ютерної техніки);

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв (електроенергія) –                   39 240 грн.

Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

      Штатна чисельність працюючих  21 одиниць, середньомісячна заробітна плата – 5 166 грн. Затверджено видатки на 2017 рік в сумі 1 720 430 грн., в тому числі на:

- виплату заробітної плати – 1 301 839 грн.;

- нарахування на оплату праці (єдиний соціальний внесок в розмірі 22 % від фонду оплати праці) – 286 405 грн.;

- придбання матеріалів, обладнання та інвентарю – 27 780 грн. (канцтовари, госптовари,  передплата періодичних видань, ремонт автомобілів, паливно-мастильні матеріали та інші);

- оплату послуг – 49 662 грн. (послуги зв’язку, Інтернет, обслуговування обладнання, комп’ютерної техніки, програмне забезпечення, страхування, ремонт автомобілів, експлуатаційні видатки та інші);

- видатки на відрядження – 3 960 грн.;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв (тепло, вода,   електроенергія) – 50 784 грн.

Клуби підлітків за місцем проживання.

Штатна чисельність 74 одиниць, середньомісячна заробітна плата – 4 106 грн. Затверджено видатки на 2017 рік в сумі 5 488 277 грн., в тому числі на:

- виплату заробітної плати – 3 646 556 грн.;

- нарахування на оплату праці (єдиний соціальний внесок в розмірі 22 % від фонду оплати праці) – 802 130 грн.;

- придбання матеріалів, обладнання та інвентарю – 175 960 грн. (канцтовари, миючі засоби, госптовари,  передплата періодичних видань, ремонт автомобілів, паливно-мастильні матеріали, обладнання для комп’ютерної техники та інші);

- оплату послуг – 132 118 грн. (послуги зв’язку, Інтернет, обслуговування обладнання, комп’ютерної техніки, програмне забезпечення, страхування, ремонт автомобілів, експлуатаційні видатки, вивіз сміття, установка та обслуговування охоронної системи та інші);

- видатки на відрядження – 4 140 грн.;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв (тепло, вода,    електроенергія) – 706 873 грн.;

- окремі заходи – 20 500 грн. (навчання на курсах підвищення кваліфікації педагогічного персоналу).

Центр соціально-психологічної реабілітації дітей «Злагода».

Штатна чисельність 50 одиниць, середньомісячна заробітна плата – 4071 грн. Затверджено видатки в обсязі 4 506 033 грн., а саме:

- виплата заробітної плати – 2 442 361 грн.;

- нарахування на оплату праці (єдиний соціальний внесок в розмірі 22 % від фонду оплати праці) – 537 319 грн.;

- придбання матеріалів, обладнання та інвентарю – 93 000 грн. (канцтовари, миючі засоби, госптовари,  передплата періодичних видань, паливно-мастильні матеріали, засоби гігієни та матеріали для творчості дітям та інші);

- медикаменти та перев’язувальні матеріали для дітей – 25 000 грн.

- продукти харчування (із розрахунку 70,63 грн. в день на 1 дитину) – 644 499 грн.;

- оплату послуг – 126 000 грн. (послуги зв’язку, Інтернет, обслуговування обладнання, комп’ютерної техніки, програмне забезпечення, страхування, експлуатаційні видатки, вивіз сміття, дезінфекція, виготовлення документації та інші);

- видатки на відрядження – 4 400 грн.;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв (вода, електроенергія, газ) – 625 954 грн.;

- окремі заходи – 2 500 грн. (навчання на курсах підвищення кваліфікації педагогічного персоналу);

інші видатки – 5 000 грн. (сплата податку по екології, інші обов’язкові платежі до бюджету).

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

    Для забезпечення утримання міста в належному стані, в місцевому бюджеті на 2017 рік затверджені видатки в сумі 52 150 000 грн. в т.ч.:

- на санітарну очистку, послуги зі збирання сміття, послуги по ліквідації стихійних сміттєзвалищ тощо- 18 697 132 грн.;

- на поточний ремонт доріг- 11 091 054 грн.;

- на поточний ремонт прибудинкових територій- 3 607 636 грн.;

  -  на оплату комунальних послуг та енергоносіїв- 5 607 963 грн. (в т. ч. на оплату електроенергії вуличного освітлення та світлофорів-  5 6499 985 грн., на оплату газу до вічного вогню- 107 978 грн.) ;
-  утримання мереж вуличного освітлення та поточний ремонт світлофорних об’єктів-  3 438 689 грн.;

-   придбання стендів, урн, виготовлення аншлагів – 489 346 грн.;

-  на поточний ремонт споруд, кладовищ, мостів, в’їзних знаків, зупинок громадського транспорту, тощо- 954 172 грн.;

 - на відлов, стерилізацію тварин, підбирання трупів тварин, на ефтаназію хворих та безпритульних тварин, послуги по похованню невідомих- 409 747 грн.;
-
 на  послуги  по побілці та обрізці дерев, охороні хвойних насаджень, покос трави, утримання  зелених зон, інвентаризація зелених насаджень- 5 622 066 грн.;
-
 на створення інформаційної продукції, встановлення урн, утримання пам’ятників та в’їздних знаків, встановлення лавок відпочинку, встановлення посадкових майданчиків на зупинках громадського транспорту, архітектурні, інженерні та геодезичні послуги, послуги по утриманню пляжу 550 378 грн.;
-
  на послуги по утриманні зливової каналізації, , обслуговуванні газових мереж, очищенню криниць, дезинфекції води, тощо 558 831 грн.;

-  на придбання посадкового матеріалу, насіння трави- 30 000 грн.;

 - на інвентаризацію об’єктів благоустрою- 192 332 грн.;

-  на інші поточні видатки( судові витрати)- 100 000 грн., та на інші видатки відповідно до титульного списку наданого управлінням житлово-комунального господарства- 800 652 грн. Крім того державним бюджетом України  у 2017 році передбачено видатки на погашення заборгованості з різниці в тарифах – 11 100 000 грн.

КУЛЬТУРА ТА МИСТЕЦТВО

Відділ культури і туризму має в своєму підпорядкуванні 1 централізовану бібліотеку і 12 філіалів,  6 музичних шкіл, 1 централізовану бухгалтерію здійснює супровід Білоцерківського будинку органної та камерної музики. Штатна чисельність працюючих становить 642,75 одиниці, враховуючі працівників будинку органної музики (17,75 одиниць), середньомісячна заробітна плата по галузі становить 4 942 грн. Бюджетом міста на 2017 рік передбачено  видатки в сумі  40 398 570 грн., в тому числі на:

- виплату заробітної плати – 24 154 172 грн.;

- нарахування на оплату праці (єдиний соціальний внесок в розмірі 22 % від фонду оплати праці) – 7 284 988 грн.;

- придбання матеріалів, обладнання та інвентарю – 206 880 грн. (канцтовари, читацькі картки, брошури, меблі, госптовари,  передплата періодичних видань, ремонт автотранспорту, паливно-мастильні матеріали та інші).;

- оплату послуг – 528 789 грн. (послуги зв’язку, Інтернет, обслуговування обладнання, комп’ютерної техніки, програмне забезпечення, страхування, ремонт автотранспорту, охорона приміщень, вивіз рідких нечистот, утримання урн, банківське обслуговування та інші);

- видатки на відрядження – 6 490 грн.;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв (тепло, вода, електроенергія, газ) – 2 203 177 грн.;

- окремі заходи – 764 800 грн. (культурно-масові заходи, навчання членів комітету з конкурсних      торгів);

- фінансова підтримка будинку органної та камерної музики в сумі             1 005 000 грн. для забезпечення виплати заробітної плати з нарахуваннями в сумі 875 000 грн. та теплопостачання в сумі 130 000 грн.;

- виплата стипендії міського голови талановитим учням, премії міського голови – 64 200 грн.

                                    ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ

В місті Біла Церква діє 6 дитячо-юнацьких спортивних шкіл та  центр фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх”. 

Штатна чисельність працівників галузі « Фізична культура та спорт» становить      286 штатних одиниць, в тому числі 129 педагогів. Середня заробітна плата працівника галузі у 2017 році складає 4 481 грн.,  педагогічного працівника – 5 329 грн.

Бюджетом міста на 2017 рік затверджено  видатки на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл та центру фізичного здоров’я населення « Спорт для всіх» в сумі     23 560 760 грн. в т.ч.:

- виплату заробітної плати – 13 798 549 грн;

- нарахування на заробітну плату- 3 035 712 грн. (єдиний соціальний внесок в розмірі 22 % від фонду оплати праці згідно чинного законодавства);
       - придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 311 643 грн. (придбання миючих засобів, спортінвентарю, господарських товарів, періодичних видань, статистичних бланків, канцтоварів та ініші);
      - медикаменти та перев’язувальні матеріали – 14 000 грн.;

      - оплату послуг 287 627 грн. (в тому числі послуги зв’язку, охорона приміщень, страхування   майна, оренду спортзалів, технічне обслуговування обладнання та комп’ютерної техніки, комунальні послуги,   тощо);
      - видатки на відрядження – 30 600 грн. ;

      - оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 4 484 947 грн. (тепло, вода та водовідведення, електроенергія, природний газ);

     - проведення заходів з фізичної культури ( проведення навчально- тренувальних зборів та змагань) – 1 172 650 грн.; 

     -  на міську програму оздоровлення та відпочинку дітей міста в 2016 році передбачено видатки в сумі – 840 000 грн.; 

     -. на видатки, що направляються на виплату стипендій міського голови кращим спортсменам міста та їх тренерам 72 000 грн. ( у розмірі 300 грн/люд)
     - на виплату судових витрат та податків- 5 032 грн.;

         На фінансову підтримку КЗБМР « Льодовий стадіон» бюджетом  міста передбачено кошти в сумі 1 200 000 грн.;

        На виконання  «Міської комплексної Програми розвитку фізичної культури і спорту міста Біла Церква на 2017- 2021 роки» затвердженої рішенням міської ради від 01.12.2016 р № 352-20-УІІ та «Програми розвитку футболу в м. Біла Церква на 2016-2020 роки « затвердженої рішенням міської ради від 29.09.2016 р. № 293-17-УІІ- 710 000 грн :

    - проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту – 500 000 грн.

   - проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту – 200 000 грн.

   - проведення навчально-тренувальних зборів і змагань  та заходів з інвалідного  спорту – 10 000 грн.

   Крім того Білоцерківською міською радою затверджено ряд програм направлених на розвиток соціально-економічної та культурної сфери міста Біла Церква. А саме:

   -  на «Програму розвитку малого підприємництва – 155 000 грн.;

   -  на сплату членських внесків до  ДООМС “Асоціації міст України”  - 145 000 грн. відповідно до договорів .

   - на міську «Програму відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за   заслуги перед містом та інших заходів»  -  300 000 грн.;

   - на «Програму щодо залучення міською радою юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної допомоги» - 75 000 грн.;

   - на «Програму організації громадських та інших робіт тимчасового характеру»  – 50 000 грн.;

   - на «Програму розвитку системи енергетичного менеджменту» - 1000 000 грн.;

   -  на « Програму розвитку громадського бюджету»- 90 000 грн.;

   - на « Програму утримання кладовищ, пам’ятників, пам’ятних знаків та меморіальних дошок»- 50 000 грн.;

   - на проведення заходів з землеустрою – 900 000 грн.

             ПІДТРИМКА  МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

                                                         
Згідно Закону України «Про державну підтримку малого підприємництва» на  міську «Програму розвитку малого підприємництва» кошторисні призначення на 2017 рік складають 155 000 грн.

Виконавчий комітет міської ради

Регулювання цін на послуги міського електротранспорту

Бюджетом на 2017 рік передбачено видатки в сумі 2 500 000 грн.

ІНШІ  ВИДАТКИ

                                                                     
     Бюджетом міста на  2016 рік затверджено  видатки у сумі 260 477   грн. а саме:
-  на сплату членських внесків до  ДООМС “Асоціації міст України”   -   47 400 грн. відповідно до договорів .
-  на міську «Програму відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за   заслуги перед містом та інших заходів»   -  103 077 грн.;
- на «Програму щодо залучення міською радою юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної допомоги» - 60 000 грн.;
- на «Програму організації громадських та інших робіт тимчасового характеру»  – 50 000 грн.

Рішення Білоцерківської міської ради від 29 грудня  2015 року № 26-03-VІІ "Про бюджет м. Біла Церква на 2016 рік"

Рішення Білоцерківської міської ради від 12 січня 2016 року № 27-04-VІІ "Про внесення змін та доповнень до  рішення  міської  ради від  29 грудня 2015 р.  №  26-03-VІI «Про бюджет м.Біла Церква на 2016 рік»"